Gospodarjenje z odpadki

Ime partnerja – Okrajšava
Center za prenos tehnologij Corvinno – CTTC

Zasnova in pristop

Cilj pilotnega projekta je ozemljitev in vzpostavitev sistema, kjer lahko ekološke, gospodarske in javne uprave uskladijo zahteve. Zbiranje in predelava odpadkov ni samo okoljsko vprašanje, ampak je koristno tudi s poslovnega vidika. Lokalne oblasti morajo zagotoviti zakonodajo za spodbujanje okolja, poslovne subjekte za razvoj naprednih tehnoloških rešitev in gospodinjstev, da se dovolj zavedajo, da sodelujejo pri zbiranju odpadkov. Seveda, že vemo, da je "rešitev" za ravnanje z odpadki preprosta - ustvariti čim manjšje količine odpadkov. Vendar izvajanje te rešitve je že kočljiva zadeva. Prav tako se ne poskušamo osredotoči le na fizične materije. Vemo, da naša družba izgublja veliko energije, če govori o ravnanju z odpadki, zato bi morali upoštevati obnovljive vire energije, kot so na primer odpadna toplota.

Na kratko naši cilji in ideje:
• Vzpostavitev baze znanja glede osnove za ravnanje z odpadki.
• Ustvariti in upravljati posebna okolja za sodelovanje, ki so udobna za vse vrste zainteresiranih strani.
• Vključiti glavne ideje za ravnanje z odpadki (preprečevanje - odstranjevanje - predelava) in vzpostaviti standarde v skladu z njimi.
• Zagotoviti možnosti usposabljanja končnih uporabnikov glede ravnanja z odpadki in ustreznim pristopom glede življenjskega cikla.
• Zagotoviti možnosti usposabljanja za podjetja, o možnih načinih za varstvo okolja v zvezi s poslovnimi interesi.
• Promocija in delitev rezultatov raziskav ter tehničnega razvoja, ki se nanaša na trajnostno rabo naravnih virov in pomoči pri zmanjševanju količine odpadkov z uporabo ekonomskih materialov in obnovljivih virov energije.
• Upoštevanje nacionalnih in mednarodnih direktiv ter po možnosti pomoč odločevalcem pri oblikovanju novih politik in predpisov.

Organizacija pilotnega ukrepa

V prvem koraku bomo naredili stik s strokovnjaki na tem področju ter se trudili, da jih vključimo v razpravo. Ta priložnost naj bi pritegnila vse deležnike iz veliko različnih področij, kot so oblikovalci proizvodov, podjetja za raziskave in razvoj ter inovacije, oblikovalci politik, komunikacijski strokovnjaki, arhitekti in HVAC oblikovalci itd. S to živahno skupino entuziastov lahko odkrijemo ovire in možnosti različnih podpolj glede ravnanja z odpadki, ter s pomočjo so-ustvarjalne metode lahko ustvarimo resnične tržne rešitve.

Izvedba pilota

Naš glavni cilj je ustvariti in vzdrževati živi laboratorij s poudarkom na področju ravnanja z odpadki. Živi laboratorij je podprt z IKT orodji, spletnim portalom za soustvarjanje v ekološkem upravljanju in ravnanju z odpadki za ozaveščanje, zbiranje in širjenje znanja o aktualnih vprašanjih o ravnanju z odpadki. Orodje ponuja spletni prostor za druge, podobne pobude, npr. spremeniti prejšnje projekte ravnanja z odpadki v "spletne razstave" potem, ko so končani. Storitev podpira oblikovanje zakonodaje, kreativno in skupno reševanje problemov ter zagotavljanje skupne platforme za strokovnjake in uporabnike.

Ustvarjalen proces soustvarjanja je podprt s kompleksnimi IKT orodji, kjer je na sprednjem delu dobro znan in pogosto uporabljen internetni forum, ki daje dovolj priložnosti, da se artikulirajo različno izhodiščni predlogi (objave) in mnenja (komentarji). Na zadnji strani semantična aplikacija podpira proces razprave. Učni objekt ontologije interpretira in ponovno interpretira dejansko stanje razprav in ujema ustrezne koncepte za osnovno ontologije ali nakazuje, da obogatijo ontologijo. Baza znanja poganja ontologija in vsebina se dovaja nazaj na forum za razpravo. Zato zadnji del sodeluje pri oblikovanju politike kot dodatnega partnerja ("zainteresiranih znanje").

Začeli smo več pobud v zvezi z nujnimi in pomembnimi vprašanji o ravnanju z odpadki. Številni zainteresirani deležniki (podjetja, oblikovalce zakonodaj in strokovnjake) smo vključili v živi laboratorij. Platforma IKT pa podpira učinkovito podatkovno-usmerjeno in agilno izdelavo politik.

 

 

Za več informacij obiščite: http://www.ecolabor.hu/

Lahko se obrnete na odgovorne osebe CentraLab-ovega pilota Gospodarjenje z odpadki:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Login Form