Razvoj podeželja

Ime partnerja – Okrajšava
Tehnična univerza v Košicah – TUKE

Zasnova in pristop

Znanje omrežja je postalo nujno za upravljanje nalog. Namen omrežja je izmenjava znanja in izkušenj posameznih strokovnjakov, kot osnova za ustvarjanje uspešne inovacije ter omogočanje organizacijam, da dosežejo konstanten napredek. To ustvarja prave konkurenčne prednosti in jih lahko uporabljajo vsi, ki so vključeni v proces.

Strokovnjaki niso vedno pripravljeni samoumnevno deliti svoje izkušnje. Podeželske sorodne organizacije zato morajo najti načine za učinkovito prostovoljno in temelječo na zaupanju mrežo med strokovnjaki, tako znotraj kot zunaj meja svojih institucij. Ključnega pomena za učinkovitost in uspešnost mreže pri doseganju njenih ciljev je tako določeno znanje, ki se izmenjuje in prenaša. Ta bi morala zagotoviti bistvene koristi za oblikovalce politik in regionalne predstavnike podeželja, da delijo iste cilje kot so boj proti revščini na podeželju, deljenje veliko pridobljenega spoznanja, prostor za informacije in izkušenje ter usposabljanja za različne ciljne skupine na podeželju. Ena od večjih težav današnjih dni slovaških organov na podeželju je izboljšati načrtov za reševanje izrednih razmer na področju obvladovanja poplav. Omrežje z znanjem in izmenjavo informacij, ki jih podpira storitev za izobraževanje in usposabljanje bo v novi luči v svojih strateških in operativnih odločitevah To lahko zagotovijo informacije o novih trendih na podeželju in regionalni razvoj, upravljanje inovacij na podeželskih območjih ter tudi inovacije kot glavni izdelek. S pilotom se želi doseči povečanje obsega obstoječih pobud in projektov, kot e-obce.sk, Mesto 3. tisočletja ter pomoč za podeželjski in regionalni razvoj v vseh ključnih področjih.

Dejavnosti pilota

Osnovni element pilota za javna naročanja v okolju 'živega laboratorija' je čezmejni prenos platforme, ki omogoča aplikacije za različne namene (komunikacijo in javna naročila) za skupino delo. Čezmejna platforme vsebuje 3 glavne elemente: 

 • komunikacijska platform (ideje za upravljanje, kolektivno znanje),
 • osnovna vgrajena storitev javnega naročanja,
 • aplikacije, ki temeljijo na javnih naročilih.

1. Komunikacijska platforma – Preko komunikacijske platforme  'upravljanje z idejami' je omogočeno širjenje in razpravljanje o idejah in konceptih v okviru vnaprej določenih skupnostih ali z javnostjo. Ta del komunikacijske platforme je srce notranjega življenja v »laboratoriju«, saj nudi veliko prostora za sodelovanje in komuniciranje med okoliškimi prebivalci (interesnimi skupinami). Kerr je platforma osredotočena na javna naročila, se teme prednostno dotikajo tega področja, vendar pa to ni nujno. Zato ta del temelji na proizvajanju kolektivnega znanja in na dobrih praksah področja javnih naročil; ter na ustvarjanju inovacij v postopkih javnega naročanja (socialna in tehnična). Vse to temelji na odprti izmenjavi podatkov med sodelujočimi interesnimi skupinami. Komunikacijska platforma bo pripomogla odgovoriti na sledeče teme in vprašanja:   

Vprašanja glede zakonodaje – pogosto spreminjajoča se zakonodaja povzročajo težave tudi za profesionalne kupce, kaj šele za manjše občine, ki nimajo proračuna za plačilo takšnih kupcev in za vsak nakup. V takem primeru bi jim lahko preprosto okolje vprašanj in odgovorov pomagalo pri delu. 

Vprašanja v zvezi z javnim naročanjem – občine potrebujejo za nabavo različne vrste izdelkov/storitev tekom leta in morda niso tako seznanjeni z nekaterimi izdelki/storitvami kot so prodajalci. To neizogibno postavlja kupce v šibkejši položaj v času pogajanj in rezultat je k večja potrošnja pri javnih naročilih. Vendar pa lahko sodobne metode in strategije (npr. elektronski razpisi, elektronske povratne dražbe, več-kriternost, itd.) pripomorejo k uravnoteženosti razmerja med kupci in prodajalci. 

Deljenje najboljših praks – občine, ki so uspešno izvedle proces javnega naročanja bi morda želele deliti svoje izkušnje. Motiv je lahko ponos in ugled, ki ga lahko pridobi občina ali pa samo filantropija. 

Tehnična vprašanja glede vgrajenih aplikacij v platformo – če pride do nejasnosti ali tehničnih napak, lahko postavijo vprašanje in dobijo podporo. 

2. Osnovno vgrajena storitev javnega naročanja – te storitve so del okvira različnih platform (npr. upravljanje z nakupovalnimi primeri, katalog dobaviteljev, takojšnje sporočanje). Predpostavlja se, da bodo te storitve zagotovile branje datumov od/do aplikacij tretjih oseb.

3. Aplikacije, ki temeljijo na javnih naročilih – ta del okvira predstavlja osnovno orodje za javna naročila, ki je sestavljen iz različnih aplikacij javnih naročil (e-razpisa, e-dražbe, podatkovne analitike, itd.). Ni le financiran iz javnih sredstev (npr. razvitih v okviru projekta CentraLab ali drugih projektov), ampak je tudi financiram preko zasebnih podjetij v komercialne namene. Platforma je zasnovana tako, da lahko sprejme veliko število aplikacij iz različnih virov in zagotavlja prostor za nadaljnje inovacije – v obliki inovativnih aplikacij javnih naročil, ki prihajajo v vsakdanje življenje. 

Značilnosti IKT platforme:
 • CRM, socialne mreže – gradimo mrežo, ki združuje različne deležniki (občine, ponudnike IKT, RTD organizcije in oblikovalce zakonodaje ) pri katerih so  uporabnikom dane z različnimi socialnimi funkcijami.
 • Sistem e-učenja – predvsem del za izmenjavo znanja je vrsta e-učenja. Generator znanja in del upravljanja z idejami je avtomatično oblikovan s strani samih uporabnikov, z naborom vgrajenih funkcionalnosti in pod pogojem »nazaj k uporabnikom«.
 • Mobilni telefoni/tablice. uporabljen je bil okvir Bootstrap. Temelji na odzivnem spletnem oblikovanju (RWD), namenjeno spreminjanju velikosti spletne aplikacije preko različni naprav (od mobilnih telefonov do namiznih zaslonov), da bi zagotovili optimalno izkušnjo gledanja. 
 • Programski vmesnik (API) – določa, kako se bodo različne komponente (vgrajene storitve in aplikacije tretjih oseb) integrirale med seboj. Prednost takega pristopa ni samo, da imajo aplikacije tretjih oseb možnost dostopa do podatkov, ampak, da je izvajanje dodatnih aplikacij v prihodnosti precej enostavno in intuitivno.
 • Reprezentančni državni transfer (REST) - arhitektura je bila prilagojena. 
 • JSON (JavaScript objektni zapis) je bil prilagojen za shranjevanje in posredovanje podatkov preko omrežja. 
 • OAuth2 je bil prilagojen za dodeljevanje aplikacij tretjih oseb do zbirke podatkov.  
 • RethinkDB je bil prilagojen.
Za več informacij obiščite spletno stran: http://www.smart-pcp.eu/

Lahko se obrnete na odgovorne osebe CentraLab-ovega pilota Razvoj podeželja:

Frantisek Janke
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Login Form