Mobilnost

Ime partnerja – Okrajšava
Univerza uporabnih znanosti Vorarlberg – FHV

Zasnova in pristop

FHV pilot je na področju trajnostne in električne mobilnosti. FHV bo opravil svoj pilot v sodelovanju s poskusnimi električnimi avtomobili VLOTTE v Vorarlbergu v Avstriji. VLOTTE vodi in je v lasti ponudnika elektroenergetskih storitev Voralberg Illwerke vkw. V svojih začetkih je bil VLOTTE največji ponudnik poskusnih električnih avtomobilov v Evropi s približno 150-mi avtomobili, dejansko pa jih imajo več kot 360. VLOTTE ponuja e-avto leasing in nakup za privatne ali javne stranke. 

Glavni cilj FHV-ja in njegovega pilota Mobilnost so prikazani spodaj: 

Stopnja razvoja pilota mobilnost

V tem trenutku se v okviru pilota Mobilnost izvajata dve glavni nalogi: na eni strani raziskave, na drugi strani pa večja dejavnost preko socialnih medijev. Vmes je bilo zbranih in ocenjenih veliko informacij o potrebah končnih uporabnikov in skrbi do električne mobilnosti. V tem trenutku se izvaja analiza pridobljenih podatkov. 

Aktualni dogodki

Pravzaprav so se dejavnosti socialnih medijev »e-mobilnost Vorarlberg« pričela skupaj s podjetjem Illwerkw vkw in FHV na Facebook platformi za komunikacijo s končnimi uporabniki o trajnostni mobilnosti v Vorarlbergu. Seveda so električni avtomobili v središču pozornosti, vendar  se bo razpravljalo tudi o poremikanju s kolesom, e-kolesom, avtobusom, vlakom ali peš. Na splošno lahko uporabniki razpravljajo o dogodkih, primerjajo podobne projekte, razpravljajo o infrastrukturi za e-avtomobile, govorijo o novih inovativnih modelih avtomobilov, razmišljajo o »Pametnih mestih«, govorijo o financiranju, ocenjujejo VLOTTE, poročajo o izkušnjah, prikazujejo nove trende, osredotočajo se na izmenjavo avtomobilov in razpravljajo o varnosti, času polnjenja, ocenijo življenjski cikel itd.

Rezultati

Vorarlberg in njeni državljani imajo na splošno visoko zavest o trajnostnih temah v primerjavi z Evropo. Visoko gospodarsko stanje in visok življenjski standard omogočata državljanom, da živijo prihodnost življenja in mobilnost.   

Ljudje se zavedajo spopada individualne in udobne mobilnosti na eni stani ter previdno uporabo in se ukvarjajo z viri na drugi strani. Tako je naraščanje zavesti že prišlo v Vorarlberg. 

Na splošno so negativni  vidiki s strani končnih uporabnikov  cene električnih avtomobilov, premajhna dolžina prevožene poti in čas polnjenja. Glede na končne uporabnike se je infrastruktura za polnjenje električnih avtomobilov v območju izboljšala, vendar bi se lahko še razširila in videti je kot nezadostna čez avstrijsko državno mejo. Poleg tega rastejo pomisleki v zvezi z varnostjo. Kljub temu so končni uporabniki električne avtomobile doživeli kot prijetno tihe, neprimerljivo trajnostne (če energija ni fosilna), prijetne za vožnjo in videli so, da so fiksni stroški nizki.

Načrti za naslednje 3 mesece

V naslednjih treh mesecih bomo vrednotili komunikacijske rezultate končnih uporabnikov, ki imajo veliko prednost. Poleg tega bomo skupaj z lokalnimi deležniki  pospešili postopek na področju trajnostne mobilnosti in električnih avtomobilov predvsem na Facebook platformi. Poleg tega bo mednacionalna izmenjava trajnostne mobilnosti in konceptov električnih avtomobilov z našimi partnerji v središču pozornosti. 

Za več informacij obiščite: http://www.livinglab-vorarlberg.at/emobility/

Lahko se obrnete na odgovorne osebe CentraLab-ovega pilota:

Jens Schumacher
Kristin Haidukiewitz
Martin Dobler

Login Form