Mediji in ustvarjalnost

Ime partnerja – Okrajšava
CyberForum e.V. – CF

Koncept in pristop pilota

CyberForum je odgovoren za pilot na področju "medijev in ustvarjalnosti". Z intenzivno pomočjo deležnikov  je bil izdelan koncept za "Open Innovation in Usability Testing Lab" (OpenInUse - Lab ). OpenInUse - Lab je živi laboratorij za preizkušanje novih spletnih strani, spletnih aplikacij in mobilnih aplikacij na uporabniško usmerjen način. To vključuje podporo procesov odprte inovacije in omogoča uporabnikom, da aktivno izboljšajo produkt z dajanjem in ocenjevanjem povratnih informacij .

Testiranje uporabnosti in procesi odprtega inoviranja služita podjetjem, da razvijajo svoje izdelke skupaj z uporabniki, z vključitvijo njihovih idej v razvoju. Oba procesa interakcije omogočajo celovite povratne informacije o uporabnosti programske opreme.

Vendar pa je testiranje uporabnosti in proces odprtega inoviranja nimata velike pomembnosti v srednje velikih podjetij, čeprav uporaba novih tehnologij in naprav predstavlja stalno napredovanje programske opreme (Fraunhofer IAO: Usability im Mittelstand verankern, 2013). Načini uporabne tehnike (UE), ki ga predlagajo raziskave so le redko sprejete. To dejstvo je mogoče razložiti predvsem z visokimi stroški testiranja uporabnosti: strokovnjaki UE lahko ocenijo proizvod le, če imajo veliko strokovnega znanja na področju uporabe proizvodov. Ta bodisi dviguje ceno strokovnjakov UE ali konča na opazovanju, ki se osredotoča le na uporabniški vmesnik. Dodatno, uporabna laboratorijev je zelo draga in ponavadi ni dostopna malim in srednje velikim podjetjem, še posebej, če se zahteva ponavljajoče, drobnozrnato testiranje uporabnosti. Zato bi bilo treba ukrepe razviti v pilotu, ki močno obravnava vprašanja uporabnosti in odprte inovacije za mala in srednje velika podjetja. Predlagani pristop obljublja ponudbo testiranja uporabnosti kot storitev z znatnimi stroškovnimi prednostmi. Na ta način še posebej mala in srednje velika podjetja lahko zagotovijo nizko stroškovne uporabnostne teste in njihovi izdelki so lahko hitreje pripravljeni za trženje. Na eni strani bo to okrepilo nacionalno in mednarodno konkurenčnost podjetij,  po drugi strani pa se bo povečala sprejemljivost kupcev za testirane izdelke.

Organizacija pilotnega ukrepa

Pilot sam je bil ustanovljen v okviru procesa odprtega inoviranja: Ideja za samostojno učenje in testiranje uporabnosti programske opreme je bil objavljen na portalu, kjer so lahko zainteresirani strokovnjaki in (potencialni) uporabniki razpravljali in ocenili pristop, kot tudi posredovali povratne informacije. Poleg tega so potekale številne delavnice z deležniki pilota, da bi izboljšali koncept in izdelali tehnično strukturo pilota. Ekipa CyberForuma jih podpirala, prav tako se je udeležila svetovnega dneva Uporabnosti in UX-Day v Mannheimu (Nemčija), da smo se lahko osebno pogovorili s strokovnjaki s področja uporabnosti in zato, da bi dobili dragocene prispevke za pilot. S časoma je postalo jasno, da se lahko polni potencial samostojnega učenja testiranja programske opreme izkoristiti le, če bi bil vključen proces odprtega inoviranja.

Pristop

V prvem koraku testiranja programske opreme se bo razvila rešitev "Software-as-a-Service". To bo omogočilo strokovnjakom za uporabnost, razvijalcem, raziskovalcem in končnim uporabnikom da podajo povratne informacije o uporabnosti programske opreme, platforme, (mobilnih) aplikacij, spletnih strani ali podobnih izdelkov. Programska oprema bo sposobna učenja iz povratnih informacij strokovnjakov.

Programska oprema bo vključevala možnosti, da uporabniki dajejo povratne informacije o izdelkih, da ocenijo povratne informacije in ideje. To bo omogočilo odprto inovacijski proces, ki bo vodil k več produktov, ki se željeni na trgu.

V drugem koraku bo programska oprema prilagojena na ta način, da bo lahko samodejno dajala povratne informacije o uporabnosti in o možnih izboljšavah za izdelke. Le-to bo bo temeljilo na preizkušenosti in ugotovitvah iz Prvega koraka. Zaradi dejstva, da je živi laboratorij ekosistem za eksperimentiranje in soustvarjanja z dejanskimi uporabniki v okolju njihovega resničnega življenja,  se lahko sam pilot obravnava kot spletni živi laboratorij. Tako končni uporabniki skupaj z raziskovalci in podjetji ter javnimi ustanovami skupaj raziskujejo, oblikujejo in potrjujejo nove in inovativne izdelke, storitve, rešitve in poslovne modele.

Vse storitve bodo v fazi testiranja na voljo za vse udeležence SmarterCity Karlsruhe, vključno z državljani. V končni fazi bo pilot postal "transnacionalen".Pilot bo preveden v angleščino in bo na voljo vsem CentraLab partnerjem –  dostopen bo preko spletne platforme. Slednji bodo lahko ponudili vse razpoložljive storitve za svoje člane in na ta način bo veliko podjetij lahko imelo koristi od rezultatov pilotnih projektov CentraLaba.

Aktivnosti za prihodnost

Kot prvi korak k razvoju testiranja uporabnosti in programske opreme za odprto inoviranje, so deležniki, da zaprosijo za finančna sredstva. Tehnično kot tudi finančno tveganje načrtovanega razvoja je za vse zainteresirane previsoko.

Zainteresirane deležnike nameravajo v skupnem podvigu zgraditi Kompetenčni center uporabnosti takoj, ko se programska oprema izvaja in pripravi za uporabo. Vključeni strokovnjaki za uporabnost bodo prispevali svoje pristojnosti glede uporabnosti in procese odprtega inoviranja. Ponujene storitve v kompetenčnem centru lahko vključujejo zahtevane analize o uporabnosti IT izdelkov, nabavo uporabnosti strokovnjakov za posebne teme ali organizacijo različnih vrst dogodkov, ki se osredotočajo na temo specifičnih izkušenj in izmenjavo informacij (delavnice, okrogle mize, konference... ).

Za več informacij obiščite: http://usebox.eu/

Lahko se obrnete na odgovorne osebe CentraLab-ovega pilota Mediji in ustvarjalnost:

Tamara Högler
Ilona Daum

Login Form