Energetska učinkovitost

Ime partnerja – Okrajšava
E-zavod, Zavod za razvoj celovitih rešitev – EZVD
 

Zasnova in pristop

Pilot se izvaja s področja energetske učinkovitosti, ki ga koordinira E-Zavod, Zavod za razvoj celovitih rešitev, v okviru svojega inovativnega ekosistema t.j. Živega Laboratorija Trajnostne Rabe Energije. Lokalno pilotno območje predstavlja severno-vzhodni del Slovenije. Dva CentraLab projektna partnerja Informatica Trentina - INTN (Italija) in Univerza v Vorarlbergu –FHV (Avstrija) sodelujeta pri transnacionalnem razvoju tega pilota.
  

Trenutna situacija na področju uvajanja rešitev URE in OVE v individualnih hišah in manjših poslovnih objektih severovzhodne Slovenije, glede na obstoječe podatke, zaostaja za obstoječimi potenciali (podobno na nacionalni ravni kot tudi v večini držav EU). Skladno z nacionalnimi usmeritvami in evropskimi strategijami, se lahko situacija izboljša in cilji razumno dosežejo. Ker v regiji prav tako prevladuje prevelika poraba energije, je nujno potrebno sistematizirati ukrepe za rešitev tega problema. Na ta način se bodo lahko zmanjšale emisije toplogrednih plinov kar bo prispevalo k varovanju okolja.

(Podporno orodje presoje investicij v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije za individualne in manjše poslovne objekte)

E-zavod je skupaj s partnerji (razvojno-raziskovalne in izobraževalne institucije, podjetja, javni sektor) uspešno razvil uporaben pilotni projekt z imenom "EnergyHouseAID" - Podporno orodje presoje investicij trajnostne rabe energije za lastnike individualnih in manjših poslovnih objektov.

EnergyHouseAID je bil razvit kot interpretacijska aplikacija za splet, ki temelji na podlagi pristopa minimiranja stroškov skupaj s pristopom živega laboratorija ter ustvarja uporaben produkt, razvit na osnovi potreb končnih uporabnikov. Podporno orodje je namenjeno širši javnosti, kot pomoč pri učinkoviti oceni potencialnih naložb v zelene vire energije/tehnologije. Orodje je zelo enostavno za uporabo in prijazno končnemu uporabniku, vključno z razumevanjem vhodnih in izhodnih podatkov ter vrednosti, kljub minimalnemu tehničnemu znanju.

Pri uporabi podpornega orodja (z kalkulacijskim vmesnikom v ozadju)  uporabnik spremlja vpliv učinkovitosti energetske investicije za svojo hišo/objekt. Izbira lahko med različnimi kombinacijami tehnologij URE&OVE ter posledično spremlja finančne (in okoljske) vplive svoje izbire. Povzetek kalkulacije se lahko izvozi v PDF datoteko ter avtomatsko pošlje na uporabnikov e-poštni naslov.

Ob polno delujoči lokalni (slovenski) jezikovni verziji podpornega orodja (1. pilotna faza) je bila razvita in vzpostavljena tudi transnacionalna (angleška) jezikovna verzija (2. pilotna faza).

Tretjo (3.) pilotno fazo predstavlja prepoznano in vzpostavljeno transnacionalno sodelovanje z partnerjema iz Avstrije (FHV) in Italije (INTN). 

Dodano vrednost predstavlja skupen transnacionalni razvoj in prenos pilotnega podpornega orodja v zgoraj omenjeni državi do konca leta 2013 – dodatni polno delujoč transnacionalni (nemška in italijanska) jezikovni verziji.  

Predogled orodja EnergyHouseAID:

EnergyHouseAID - Podporno orodje presoje investicij trajnostne rabe energije predstavlja

  • na eni strani nov pripomoček za e-Učenje / podporno orodje za presojo investicij, ki je enostavno za uporabo in prijazno končnemu uporabniku,
  • na drugi strani interpretacijsko spletno aplikacijo potencialnih naložb v zelene vire energije (URE in OVE) ter s tem povezanih tehnoloških možnosti/rešitev, ki  lastnikom objektov omogočajo lažje sprejemanje energetsko učinkovitejših investicijskih odločitev ter posledično stroškovne prihranke.
Za več informacij obiščite: http://livinglab.ezavod.si/index.php/en/
 

Lahko se obrnete na odgovorne osebe CentraLab pilota Energetska učinkovitost:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Login Form