Piloti

 

Pilot živega laboratorija

Najmočnejši nadnacionalni element CentraLab-ovega projekta je oblikovanje nadnacionalne pilotne projekte. Vsak projektni partner gosti pilotni projekt, s posebno temo in sodeluje pri 2 drugih pilotih. Vsak gostujoči partner ima tako tudi 2 ostala partnerja, ki sodelujeta v pilotnem projektu. Vseh skupaj je 10 partnerjev iz 8-ih držav in bo izvajalo 10 pilotov.
Takšen pristop je v CentraLab-u raziskan s pomočjo opredeljevanja od spodaj proti navzgor več ravenske upravljalske strukture, začeto od partnerskega pilota za inovacije do doseganja nadnacionalne ravni v modelu povečevanja omrežja. To prinaša pomembne multiplikativne učinke na dinamiko inovacij pri ključnih političnih področjih, kot so industrija, kmetijstvo, okolje, promet, itd.

 

Pilot omrežja živega laboratorija:

Eden od najboljših pristopov pilotskih živih laboratorijev je prikazan v zgornji sliki. Velika prednost tega pristopa je, da se ga ne upravlja niti ureja centralno, zato je lahko skladen z več izvirnimi živimi laboratoriji in modeli za razvoj, pri čemer so vrata odprta za skupno rabo vseh ali nekaterih posameznih ključnih sredstev (lokalne skupnosti, IKT infrastructure, metodologije, itd.) z vidika čezmejnega sodelovanja.
Na področju IKT raziskav in razvoja je CentraLab-ovo nadnacionalno dodana vrednost razdeljena na dva dela. Prvič, uporaba širšega območja s tržnim potencialom, zlasti na področjih, kot so okoljsko upravljanje, ki je raziskovano v njihovem naravnem nadnacionalnem okviru. V zaključku model so-oblikovanja v središču modela živega laboratorija dobi bistveno učinkovitost iz njegove uporabe v vseh kulturnih, družbeno-gospodarskih in normativnih razlikah, ki označujejo različne srednjeevropske regije.

 

 Povezave do pilotov projekta:

Podnebne spremembe
Eko-turizem
eZdravje
Energija
Okolje in izobraževanje
Mediji in ustvarjalnost
Mikro-MSP mreže
Mobilnost
Razvoj podeželja
Gospodarjenje z odpadki

Login Form