Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru (UNMB) - Slovenija

www.fov.uni-mb.si

http://www.um.si/CGP/FOV/Documents/logo-um-fov-ang.png

Univerza v Mariboru predstavlja eno od glavnih institucij, ki zagotavljajo izjemne pogoje za regionalni razvoj v Sloveniji in je tudi zelo aktivna na različnih področjih mednarodnega sodelovanja, kot npr: Združenje evropskih univerz, ALADIN-Alpe Adria Iniciativa. Fakulteta za organizacijske vede ima več kot 50-letno tradicijo na področju izobraževanja in danes ponuja bolonjske programe iz področij informacijskih sistemov, človeških virov in izobraževalnih sistemov, poslovnih in delovnih sistemov. Raziskovalna dejavnost na fakulteti je organizirana v številnih laboratorijih in v eCentru. E-Center sodeluje pri raziskovalnih projektih, izdelavah prototipov, svetovanju ter izobraževanju in usposabljanju na nacionalni in mednarodni ravni. Njihove dejavnosti so organizirane in se vodijo v skladu z metodologijo in pristopom živih laboratorijev, z močno udeležbo poslovnih organizacij in vlade, IT ponudnikov, univerze in uporabnikov. Rezultat je eLivingLab, ki je eden izmed slovenskih ustanovnih članov evropske mreže ENoLL.

Login Form