Tehnična univerza v Košicah

Tehnična univerza v Košicah (TUKE) - Slovaška

www.tuke.sk

Univerza ima devet fakultet in okrog 16.000 rednih dodiplomskih študentov. Zaposlenih je skoraj 900 profesorjev in enako število raziskovalnega in administrativnega osebja. Tehnična univerza v Košicah je gonilo IKT inovacij in razvoja v slovaški regiji. Glavne fakultete povezane s poslovanjem, inovacijami in omrežnim gospodarstvom so Fakulteta za ekonomijo, inženiring, informatiko ter BERG. Njihovi raziskovalni projekti (5, 6, 7RP) se osredotočajo na poslovno mreženje, socialno-ekonomsko analizo vpliva IKT, e-poslovanje, zaupanje v poslovna omrežja, upravljanje znanja, spletne tehnologije, logistiko, e-upravo, regionalni razvoj, itd. Osebje univerze ima bogate izkušnje pri sodelovanju in vodenju mednarodnih projektov na teh področjih. Med EU R&R projekti lahko izpostavimo WEBOCRACY (spletna podpora za e-demokracijo), PRISMA (inovativni modeli in ocene za e-poslovanje), KNOWWEB (spletna podpora podjetniškemu znanju).

Login Form