Informatica Trentina SpA

Informatica Trentina SpA (INTN) - Italija

www.infotn.it


Pobudo Taslab koordinira Informatica Trentina, ki je v celoti v lasti avtonomne pokrajine Trento. Informatica Trentina predstavlja in usklajuje Trentino raziskovalne centre na področju IKT, različne uporabniške organizacije in veliko lokalnih podjetij. Vse navedene organizacije so podpisale podporna pisma v korist Informatice Trentine. Popolna regionalna pokritost TasLab-a je dopolnjena z aktivno vlogo lokalne uprave in Informatice Trentine v nacionalnih inovacijskih projektih in tudi z velikim številom evropskih projektov (od katerih se mnogi osredotočajo na udeležbo končnega uporabnika) v raziskovalnih centrih. Pobuda TasLab je navezala stike z mnogimi obstoječimi živimi laboratoriji (Slovenija, Irska, ESA v Frascati, in tudi prof. Inchingolov LL v Trstu), prav tako je Trentino postal tudi član pobude Srednje-evropske iniciative živih laboratorijev.

Login Form