E-zavod

E-zavod (EZVD) - Slovenija

www.ezavod.si

Obseg dejavnosti E-zavoda je osredotočena na podporo trajnostnemu razvoju z izvajanjem R&R in inovacijskih projektov iz področja ekologije, energetike, gospodarstva in e-poslovanja s pomočjo sredstev Evropske Unije. E-Zavod deluje tudi kot živi laboratorij (član ENoLL omrežja), ki je osredotočen predvsem na energetsko učinkovitost in razvoj inovacij usmerjenih k uporabniku. Živi laboratorij E-Zavoda ima dolgoročno strateško usmeritev za spodbujanje in razvoj trajnostne energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije s pomočjo inovativnih storitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo nove oblike sodelovanja. E-zavod deluje kot mehanizem za sociotehnične spremembe, redefiniranje in razvoj na področju energetske učinkovitosti iin okoljevarstva.

Login Form