Center za prenos tehnologij Corvinno

Center za prenos tehnologij Corvinno (CTTC) - Madžarska

www.corvinno.hu

Center za prenos tehnologij Corvinno je samostojni center Univerze Corvinus v Budimpešti. Ustanovljen je bil, ko se je skupina izobraženih ljudi odločila ustvariti organizacijo, ki se v celoti osredotoča na izkoriščanje zbranega znanja in izkušenj. Ti ljudje so dokazali svoje sposobnosti in učinkovitost pri vodenju organizacij iz javnega in zasebnega sektorja. Skupna lastnost ekipe Corvinno je edinstvena kombinacija znanja, inovacij, upravljanja in tehnične prakse, predvsem pa si delijo enake poklicne in etične vrednote. V skladu s življenjskim ciklom inovacij se Corvinno ponaša z vodenjem prestižnih raziskovalnih projektov s področja IKT, razširjanjem rezultatov s pomočjo konferenc, publikacij in usposabljanj ter svetovanjem in rešitvami za širok krog ciljnih skupin.

Login Form