Češki center za znanost in družbo

Češki center za znanost in družbo (CCSS) - Češka

www.ccss.czČeški Center za znanost in družbo (CCSS) je združenje visoko-tehnoloških malih in srednjih podjetij, javne uprave in raziskovalnih organizacij. To je neodvisna, neprofitna in nevladna organizacija. CCSS je tip virtualnega centra odličnosti s poudarkom na izvajanju novih komunikacijskih in navigacijskih tehnologij, ki imajo potencial za trajnostni razvoj. Osredotoča se predvsem na mednarodne dejavnosti na področju mednarodnih raziskovalnih projektov in uporabo sodobnih tehnologij. CCSS podpira sodelovanje mreže (vključno z Living Labi) malih in srednje velikih podjetij v okviru regionalnih gospodarstev. CCSS je dejaven na področju kmetijstva, industrije, izobraževanja in storitev. Prednostne dejavnosti CCSS so varovanje okolja in krizno upravljanje. CCSS sodeluje pri organizaciji številnih mednarodnih konferenc, kot so GI2011-X-border-SDI/GDI-Symposium ali Evropska zveza za informacijsko
tehnologijo v kmetijstvu, prehrani in okolju / svetovni Kongres o računalnikih v kmetijstvu.

Login Form