E-zavod

E-zavod (EZVD) - Slovenija

www.ezavod.si

Obseg dejavnosti E-zavoda je osredotočena na podporo trajnostnemu razvoju z izvajanjem R&R in inovacijskih projektov iz področja ekologije, energetike, gospodarstva in e-poslovanja s pomočjo sredstev Evropske Unije. E-Zavod deluje tudi kot živi laboratorij (član ENoLL omrežja), ki je osredotočen predvsem na energetsko učinkovitost in razvoj inovacij usmerjenih k uporabniku. Živi laboratorij E-Zavoda ima dolgoročno strateško usmeritev za spodbujanje in razvoj trajnostne energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije s pomočjo inovativnih storitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo nove oblike sodelovanja. E-zavod deluje kot mehanizem za sociotehnične spremembe, redefiniranje in razvoj na področju energetske učinkovitosti iin okoljevarstva.

Center za prenos tehnologij Corvinno

Center za prenos tehnologij Corvinno (CTTC) - Madžarska

www.corvinno.hu

Center za prenos tehnologij Corvinno je samostojni center Univerze Corvinus v Budimpešti. Ustanovljen je bil, ko se je skupina izobraženih ljudi odločila ustvariti organizacijo, ki se v celoti osredotoča na izkoriščanje zbranega znanja in izkušenj. Ti ljudje so dokazali svoje sposobnosti in učinkovitost pri vodenju organizacij iz javnega in zasebnega sektorja. Skupna lastnost ekipe Corvinno je edinstvena kombinacija znanja, inovacij, upravljanja in tehnične prakse, predvsem pa si delijo enake poklicne in etične vrednote. V skladu s življenjskim ciklom inovacij se Corvinno ponaša z vodenjem prestižnih raziskovalnih projektov s področja IKT, razširjanjem rezultatov s pomočjo konferenc, publikacij in usposabljanj ter svetovanjem in rešitvami za širok krog ciljnih skupin.

CyberForum

CyberForum (CF) - Nemčija

www.cyberforum.de

CyberForum je eden največjih in najhitreje rastočih IT-omrežij v Nemčiji in del največjega grozda programske opreme v Evropi. Kot neprofitno združenje, ustanovljeno leta 1997, je podporna organizacija za podporo novoustanovljenim podjetjem in mladim podjetnikom v regiji Karlsruhe. Njegov bogat nabor ključnih interesnih skupin presega 900 članov, vključno z državnimi / regionalni organi oblasti, malimi in srednjimi podjetji kot tudi velikimi podjetji. Regija Karlsruhe je ena od najpomembnejših evropskih IKT grozdov v skladu z Evropskim grozdnim observatorijem. Z vodenjem projektov so prispevali k lokalnemu razvoju tehnologij, ki bodo oblikovale prihodnost internetnih in mobilnih storitev. Uspešno naslavljanje teh nastajajočih trendov omogoča grozdu, da dosega in vzdržuje globalno prepoznavnost.

Češki center za znanost in družbo

Češki center za znanost in družbo (CCSS) - Češka

www.ccss.czČeški Center za znanost in družbo (CCSS) je združenje visoko-tehnoloških malih in srednjih podjetij, javne uprave in raziskovalnih organizacij. To je neodvisna, neprofitna in nevladna organizacija. CCSS je tip virtualnega centra odličnosti s poudarkom na izvajanju novih komunikacijskih in navigacijskih tehnologij, ki imajo potencial za trajnostni razvoj. Osredotoča se predvsem na mednarodne dejavnosti na področju mednarodnih raziskovalnih projektov in uporabo sodobnih tehnologij. CCSS podpira sodelovanje mreže (vključno z Living Labi) malih in srednje velikih podjetij v okviru regionalnih gospodarstev. CCSS je dejaven na področju kmetijstva, industrije, izobraževanja in storitev. Prednostne dejavnosti CCSS so varovanje okolja in krizno upravljanje. CCSS sodeluje pri organizaciji številnih mednarodnih konferenc, kot so GI2011-X-border-SDI/GDI-Symposium ali Evropska zveza za informacijsko
tehnologijo v kmetijstvu, prehrani in okolju / svetovni Kongres o računalnikih v kmetijstvu.

Kielce tehnološki park

Kielce tehnološki park (KTP) Poljska

www.technopark.kielce.pl

Tehnološki park Kielce je večnamensko področje gospodarske dejavnosti za ljudi, ki sodelujejo v razvoju inovacij in novih tehnologij. KTP predstavlja najbolj napredno in celovito institucionalno aktivno obliko regionalnega razvoja, katere cilj je na znanju temelječe gospodarstvo. KTP pomaga novo ustanovljenim in inovativnim podjetjem dosegati zrelost in sposobnost za neodvisno delovanje na trgu. Infrastruktura tehnološkega parka Kielce vključuje dve območji: Tehnološki inkubator - namenjen novoustanovljenim podjetjem in Tehnološki center, ki vključuje proizvodne hale, pisarniško-laboratorijsko-proizvodne stavbe in popolnoma razvita investicijska območja. KTP je ključni igralec pri izgradnji regionalne inovacijske strategije in pobudnik sporazuma za ustvarjanje grozda laboratorijskega oblikovanja v regiji.

Informatica Trentina SpA

Informatica Trentina SpA (INTN) - Italija

www.infotn.it


Pobudo Taslab koordinira Informatica Trentina, ki je v celoti v lasti avtonomne pokrajine Trento. Informatica Trentina predstavlja in usklajuje Trentino raziskovalne centre na področju IKT, različne uporabniške organizacije in veliko lokalnih podjetij. Vse navedene organizacije so podpisale podporna pisma v korist Informatice Trentine. Popolna regionalna pokritost TasLab-a je dopolnjena z aktivno vlogo lokalne uprave in Informatice Trentine v nacionalnih inovacijskih projektih in tudi z velikim številom evropskih projektov (od katerih se mnogi osredotočajo na udeležbo končnega uporabnika) v raziskovalnih centrih. Pobuda TasLab je navezala stike z mnogimi obstoječimi živimi laboratoriji (Slovenija, Irska, ESA v Frascati, in tudi prof. Inchingolov LL v Trstu), prav tako je Trentino postal tudi član pobude Srednje-evropske iniciative živih laboratorijev.

Regija Piemonte

Regija Piemonte (PDMT) - Italija

www.regione.piemonte.it

Regija Piemonte je regijska skupnost; Direktorat Inovacije, razvoj in univerze je ena od 17 enot. Regija, locirana v severno-zahodni Italiji ima več kot 4 milijone prebivalcev in njihov BDP je v letu 2009 dosegel 124 milijonov. Regija gosti raziskovalne in izobraževalne ustanove in kompetenčne centre mednarodnega pomena: 4 univerze, več kot 220 javnih in zasebnih raziskovalnih centrov, 380 laboratorijev, 6 tehnoloških znanstvenih parkov, 12 centrov za inovacije in inkubatorje. Območje ima močno finančno in proizvodno strukturo ter predstavlja kar 8,1% nacionalnega deleža Italije. V regiji deluje 468.000 podjetij (7,7% nacionalne kvote), mednarodno so znani kot zibka italijanske avtomobilske industrije –Torino je domači kraj znamke Fiat – regija pa gosti tudi najboljša podjetja na področju robotike, IKT, bioloških ved, energetike in okolja, letalske industrije, logistike, farmacije, zdravstva in živilstva.

Tehnična univerza v Košicah

Tehnična univerza v Košicah (TUKE) - Slovaška

www.tuke.sk

Univerza ima devet fakultet in okrog 16.000 rednih dodiplomskih študentov. Zaposlenih je skoraj 900 profesorjev in enako število raziskovalnega in administrativnega osebja. Tehnična univerza v Košicah je gonilo IKT inovacij in razvoja v slovaški regiji. Glavne fakultete povezane s poslovanjem, inovacijami in omrežnim gospodarstvom so Fakulteta za ekonomijo, inženiring, informatiko ter BERG. Njihovi raziskovalni projekti (5, 6, 7RP) se osredotočajo na poslovno mreženje, socialno-ekonomsko analizo vpliva IKT, e-poslovanje, zaupanje v poslovna omrežja, upravljanje znanja, spletne tehnologije, logistiko, e-upravo, regionalni razvoj, itd. Osebje univerze ima bogate izkušnje pri sodelovanju in vodenju mednarodnih projektov na teh področjih. Med EU R&R projekti lahko izpostavimo WEBOCRACY (spletna podpora za e-demokracijo), PRISMA (inovativni modeli in ocene za e-poslovanje), KNOWWEB (spletna podpora podjetniškemu znanju).

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru (UNMB) - Slovenija

www.fov.uni-mb.si

http://www.um.si/CGP/FOV/Documents/logo-um-fov-ang.png

Univerza v Mariboru predstavlja eno od glavnih institucij, ki zagotavljajo izjemne pogoje za regionalni razvoj v Sloveniji in je tudi zelo aktivna na različnih področjih mednarodnega sodelovanja, kot npr: Združenje evropskih univerz, ALADIN-Alpe Adria Iniciativa. Fakulteta za organizacijske vede ima več kot 50-letno tradicijo na področju izobraževanja in danes ponuja bolonjske programe iz področij informacijskih sistemov, človeških virov in izobraževalnih sistemov, poslovnih in delovnih sistemov. Raziskovalna dejavnost na fakulteti je organizirana v številnih laboratorijih in v eCentru. E-Center sodeluje pri raziskovalnih projektih, izdelavah prototipov, svetovanju ter izobraževanju in usposabljanju na nacionalni in mednarodni ravni. Njihove dejavnosti so organizirane in se vodijo v skladu z metodologijo in pristopom živih laboratorijev, z močno udeležbo poslovnih organizacij in vlade, IT ponudnikov, univerze in uporabnikov. Rezultat je eLivingLab, ki je eden izmed slovenskih ustanovnih članov evropske mreže ENoLL.

Univerza uporabnih znanosti Vorarlberg

Univerza uporabnih znanosti Vorarlberg (FHV) - Avstrija

www.fhv.at

Univerza uporabnih znanosti Vorarlberg ima izkušnje pri so-oblikovanju rešitev z več kot 100 podjetji in organizacijami po vsem svetu ter pri pridobivanju obsežnih finančnih sredstvev in donacij. FHV sodeluje z industrijo pri pred-konkurenčnih in konkurenčnih raziskavah, z namenom da bi prišli do inovativnih rešitev na področju uporabnih raziskav. Kot Univerza za uporabne znanosti je FHV osredotočen na sodelovanje z gospodarstvom in industrijo, in sicer na učenje drug od drugega, do koder je mogoče to doseči v raziskovalnih laboratorijih in v kontekstu realnega dela. V svojih povezavah s podjetji in industrijo, je univerza usmerila svoje vire v tri strateška področja: mikro-tehnologije; uporabniško-orientirane tehnologije ter inženiring izdelkov in procesnih tehnik. Univerza z največjim veseljem zagotavlja rešitve tako za mala in srednja podjetja kot tudi za podjetja svetovnega razreda.

Login Form