Pristop živega laboratorija

Živi laboratorij je ekosistem za eksperimentiranje in soustvarjanje z dejanskimi uporabniki v realnih življenjskih okoljih, kjer končni uporabniki skupaj z raziskovalci, podjetji in javnimi ustanovami raziskujejo, oblikujejo in potrjujejo nove in inovativne izdelke, storitve, rešitve in poslovne modele.

 

 

Živi laboratorij, kot uporabniško voden pristop namenjen razvoju novih IKT-podprtih izdelkov in storitev, so v ospredju trend prihajajoče inovacije, ki so po besedah Sveta EU za konkurenčnost "pomen za spodbujanje vseh oblik inovativnosti - tehnoloških kot tudi netehnoloških - zlasti tistih, ki se osredotočjajo inovacije, ki so bližje potrebam trga in se bolje odzovejo na potrebe uporabnikov.” Model živega laboratorija prinaša infrastrukturo IKT raziskave in razvoj v kontekst resničnega življenja, kot na primer v podeželjska območja ali stanovanjske soseske, dodane vrednosti novih IKT proizvodov in storitev postanejo odvisni od posebnih lastnosti ljudi in vključenih ozemelj. Poleg tega, prečna, "povpraševalska" CentraLab-ova inovacijska strategija spodbuja večjo usklajenost politike s širšimi cilji regionalnega razvoja in za transnacionalnega sodelovanja na področju skupnih tematskih vprašanj.

Login Form