CentraLab

  
 • Program: Srednja Evropa - cilj evropskega teritorialnega sodelovanjav
 • Trajanje: 1.5.2011 – 30.4.2014
 • Vodilni partner: E-zavod (SI)
 • Konzorcij projekta: 10 projektnih partnerjev iz 8 držav EU
 • Osnovna naloga: raznolikost 10 čezmejnih pilotnih projektov

 

 

CentraLab prenaša pristop in metodologijo projekta MedLab TN MED programa, da bi zadovoljil potrebe in cilje osrednje evropskih regij v ambiciozni izmenjavi najboljših praks med dvema bolj oddaljenima območjema evropskega teritorialnega sodelovanja. Pri tem je cilj projekta preoblikovanje Srednje Evrope v širši odmevni laboratorij za inovacije, vključno s socialnimi in organizacijskimi ter tehnološkimi razsežnostmi. CentraLab prizadeva razjasniti konkurenčno prednost novega modela inovacij, ki bodo temeljile na Srednjeevropsko skupno kulturno dediščinino z namenom, da okrepi teritorialno kohezijo, spodbuja notranjo integracijo in krepi konkurenčnost z vzajemnim učenjem in ustvarjanjem partnerstva.

CentraLab, kot MedLab, temelji na obetavnem pristopu, ki se je pojavil na področju IKT pod imenom "živi laboratorij". V tem modelu tehnološke raziskave in razvoja ustvarjajo infrastrukturo v realnih življenjskih okoliščinah, da omogočijo proces “so-oblikovanja" proces s končnimi uporabniki. Ta metoda zagotavlja večjo relevantnost in hitrejši čas do trga za raziskave in razvoj, kar je dokazalo tudi 212 živih laboratorijev v mreži ENoLL (www.openlivinglabs.eu). Poseben cilj CentraLaba je uporaba pristopa živega laboratorija prečno čez številna politična področja, pomembnih za Srednjeevropski regionalni razvoj, gradnjo upravljanja na več ravneh mreže za transnacionalni Srednjeevropski živi laboratorij. S tem se prispeva k "izboljšanju okvirnih pogojev za inovacije" (področje P 1.1), zlasti pri organizacijskih in političnih razsežnostih nove metodološke raziskovalne infrastrukture.

Glavne dejavnosti v 36-mesečnem delovnem načrtu CentraLaba je vključeno:
 • pregled trenutnega potenciala za uporabo pristopa CentraLab (inovacijske politike, raziskave in razvoj v teku in razvojne pobude), ki razvija nov politični okvir, ki povečuje komponento znanju temelječega na gospodarstvu v regionalnih razvojnih pobudah na različnih področjih;
 • usklajen niz transnacionalnih pilotnih projektov, ki oblikujejo partnerstva, opredeljujejo IKT platforme in storitve ter inovativne pristope so-oblikovanja na 10-tih pordočjih:
  • Eko-turizem,
  • Energija,
  • Micro-MSP omrežja,
  • Mediji in ustvarjalnost,
  • Mobilnost,
  • Okolje in izobraževanje,
  • Podnebne spremembe,
  • Ravnanje z odpadki,
  • Razvoj podeželja,
  • E-zdravja;
 • strateško vodenje delovnega paketa, ki določa okvir za več-stopenjske memorandume o soglasju, ki gradijo Srednjeevropsko listino za dolgoročno upravljanje omrežja CentraLab.
Glavni strateški rezultati projekta so razvrščeni v tri kategorije:
 • Načrt za raziskave in razvoj opredeljuje inovativne zahteve IKT storitev, opredeljenih s pristopom živega laboratorija;
 • razvoj političnih posledic izhajajo iz konkretnih izkušenj mešanja raziskav in razvoja z lokalnimi razvojnimi pobudami, in
 • modeli upravljanja, ki izhajajo iz memoranduma o soglasju oblikovanja pilotnih projektov in njihovega vključevanja v Srednjeevropski živi laboratorij.
 
Bogato interaktivno spletno stran opredeljuje niz politično jedrnatih dokumentov skupaj z agresivno medijsko strategijo in obsežnim koledarjem dogodkov ustvarja čim večji učinek CentraLaba na državljane, zasebna podjetja in javne oblasti, pripravljenih v procesu so-oblikovanja v živem laboratoriju za Srednjo Evropo.
 

Login Form