Odpadové hospodárstvo

Názov partnera - Skratka
Corvino centrum pre transfer technológií - CTTC

Pilot - koncept a prístup

Pilotný projekt má za cieľ nájsť a vytvoriť systém, ktorý zosúladí ekologické, ekonomické a verejné požiadavky. Zber a spracovanie odpadu nie je len otázkou životného prostredia - mala by byť výhodná a prospešná aj z ekonomického hľadiska. Miestne samosprávy by mali poskytnúť motivačné regulačné prostredie, podnikateľské subjekty musia vyvinúť pokročilé technologické riešenia a domácnosti musia byť dostatočne uvedomelé pri spolupráci so zberom odpadu. Samozrejme, je všeobecne zmáme, že "riešenie" v oblasti odpadového hospodárstva je jednoduché - vytvoriť čo možno najmenej množstva odpadu. Realizácia tohto „riešenia“ je však chúlostivá vec. Často sa sústredíme iba na fyzickú hmotu, hoci vieme, že spoločnosť spotrebuváva tiež veľa energie. Takže ak hovoríme o problematike nakladania s odpadmi, je nutné vziať do úvahy obnoviteľné zdroje energie, ako je napríklad odpadové teplo.

Ciele a idey:

 

  • Vytvoriť znalostnú bázu zaoberajúcu sa základmi odpadového hospodárstva.
  • Vytvoriť a manažovať špeciálne kolaboračné prostredie, ktoré bude akceptované všetkými zúčastnenými stranami.
  • Integrovať hlavné myšlienky odpadového hospodárstva (prevencia – likvidácia – obnova) a stanoviť podľa nich štandardy.
  • Koncovým užívateľom poskytovať tréningové zariadenie pre odpadové hospodárstvo, ktoré zodpovedá prístupu životného cyklu odpadu.
  • Spoločnostiam poskytovať tréningové zariadenie, ktoré by korešpondovalo s možnými spôsobmi ochrany životného prostredia s ohľadom na ich obchodné záujmy.
  • Propagovať a zdieľať výsledky výskumu a technického vývoja, ktoré smerujú k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov a pomáhajú minimalizovať množstvo odpadu pri použití ekonomických materiálov a obnoviteľných zdrojov energie.
  • Vziať do úvahy národné a medzinárodné smernice a prípadne pomôcť autoritám s rozhodovacou právomocou pri vytváraní nových politík a právnych predpisov.

Organizácia pilotnej aktivity

Prvým krokom je kontakt s odborníkmi v danom odbore a ich zapojenie diskusie. Táto možnosť by mala prilákať zúčastnené strany z rôznych oblastí, ako produktových dizajnérov, spoločnosti zaoberajúce sa inováciami a výskumom, tvorcov politík, odborníkov na komunikáciu, architektov, dizajnérov vzduchotechniky a pod.. Vďaka tejto skupine nadšencov zistíme bariéry a potenciálne možnosti nakladania s odpadmi a pomocou kolaboračným metód budeme pokračovať v ich implementácii v kontexte reálneho života a tvorby  obchodného riešenia.

Realizácia pilotného projektu

Naším hlavným cieľom je vytvoriť a udržiavať Living Lab so zameraním na oblasť nakladania s odpadmi. Living Lab je použitý prostredníctvom IKT nástroja, on-line portál pre spoluvytváranie v oblasti ekodizajnu a nakladaním s odpadmi s cieľom zvýšiť povedomie, zhromaždiť a šíriť poznatky o aktuálnych otázkach nakladania s odpadmi. Tento nástroj poskytuje online priestor pre ďalšie podobné iniciatívy, napr. zmenu predchádzajúcich projektov nakladania s odpadmi do "on-line výstav" po ich dokončení. Poskytovaná služba podporuje politické rozhodnutia, kreativitu a spoluprácu pri riešení problémov a poskytuje spoločnú platformu pre odborníkov a a ďalších používateľov.

Kreatívny spoluvytvárajúci proces sa opiera o komplexný IKT nástroj, v popredí ktorého stojí dobre známe a široko využívané internetové fórum, ktoré dáva dostatok príležitostí naformulovať rôzne východiskové návrhy (príspevky) a názory (komentáre). V pozadí je sémantická aplikácia, ktorá podporuje proces diskusií. Ontologické vzdelávacie zariadenie interpretuje a re-interpretuje aktuálny stav rokovaní a priradzuje relevantné koncepty pre základnú ontológiu alebo ponúka možnosť obohatiť ontológiu. Databáza poznatkov je poháňaná ontológiou a na obsah sa vytvára spätná väzba v diskusnom fóre. Preto sa pozadie podieľa na vytváraní politiky ako dodatočný partner (účastník disponujúci poznatkami).

Na trhu sme uviedli niekoľko iniciatív týkajúcich sa naliehavých a dôležitých otázok nakladania s odpadmi. Niekoľko zainteresovaných strán (spoločnosti, zákonodarcovia a odborníci) je zapojených do Living Labu. IKT platforma tak podporuje efektívnu a agilnú politiku.

Viac informácií nájdete na: http://www.ecolabor.hu/

Zodpovedné osoby za pilotnú aktivitu projektu CentraLab - Odpadové hospodárstvo:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.