Mobilita

Názov partnera – Skratka
University of Vorarlberg – FHV

Pilotný koncept a prístup

Pilotný projekt FHV je v oblasti udržateľnej a elektrickej mobility. FHV bude vykonávať svoj projekt v spolupráci so skúšobnou fabrikou na testovanie aút na elektrický pohon VLOTTE v meste Vorarlberg v Rakúsku. VLOTTE vlastní a riadi vorarlberský poskytovateľ elektrickej energie spoločnosť illwerke wkw. Na začiatku bola VLOTTE najväčšia skúšobňa na autá na elektrický pohon v Európe s cca 150 vozidlami a približne s viac než 360 vozidlami na cestách vo Vorarlbergu. VLOTTE ponúka lízing na e-auto a a možnosť nákupu pre súkromných i verejných zákazníkov.

Hlavné ciele FHV a jeho pilotného projektu mobility sú zobrazené nižšie:

Fázy vývoja pilotného projektu mobility

V súčasnosti sa projekt vykonáva dvoma hlavnými smermi: na jednej strane sú realizované prieskumy a na strane druhej sa rozširujú mediálne aktivity. Medzitým sa zozbieralo a vyhodnotilo veľa informácií o potrebách koncových používateľov. V túto chvíľu je analýza získaných informácií na začiatku.

Posledný vývoj aktivít

Aktivity na sociálnych sieťach - "e-mobility v Vorarlbergu " boli navrhnuté spolu s illwerke vkw FHV a prostredníctvom Facebooku komunikáciu s koncovými používateľmi o udržateľnej mobilite vo Vorarlbergu. Samozrejme, že v centre pozornosti sú autá na elektrický pohon, ale cestovanie bicyklom, e-bicyklom, autobusom, vlakom alebo jednoducho len pešo budú tiež predmetom diskusie. Vo všeobecnosti môžu používatelia diskutovať o udalostiach, porovnávať podobné projekty, debatovať o infraštruktúre pre e-autá, rozprávať sa o nových inovačných modeloch automobilov, premýšľať o tzv. Smart Cities, hovoriť o financovaní, hodnotiť VLOTTE, podeliť sa o skúsenosti, poukázať na nové trendy, zamerať sa na požičiavanie si automobilov a diskutovať o bezpečnosti, o dobe potrebnej na nabitie auta, posúdenie životného cyklu atď.

Výsledky

Vorarlberg a jeho obyvatelia majú vysoké povedomie o témach udržateľného rozvoja v porovnaní so zvyškom Európy. Vysoký ekonomický status a vysoká životná úroveň umožňuje obyvateľom žiť už teraz život budúcnosti a mobility.

Ľudia sú si však vedomí konfliktu individuálneho a pohodlného spôsobu prepravy na strane jednej a rozvážneho využívania a nakladania so zdrojmi na strane druhej. Zvyšovanie takéhoto povedomia už v Vorarlbergu prebieha.

Všeobecne platí, že aspekty s ktorými majú koncoví používatelia negatívne skúsenosti predstavujú cenu nákladov elektrických automobilov, rozsah sortimentu a doba nabíjania. Podľa konečných používateľov sa infraštruktúra pre dobíjanie elektrických vozidiel v tejto oblasti zlepšila, ale samozrejme mohla by byť viac rozšírená a tiež sa zatiaľ javí ako nedostatočná za hranicami Rakúska. Navyše rastú obavy aj ohľadom bezpečnosti. Napriek tomu, koncoví používatelia považujú autá na elektrický pohon ako príjemne tiché, bezkonkurenčné, udržateľné (v prípade, že dodávka energie nie je fosílna), príjemné na jazdu a s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Plány pre najbližšie 3 mesiace

 

V najbližších troch mesiacoch bude kladená vysoká pozornosť vyhodnoteniu výsledkov komunikácie s koncovým používateľom. V spolupráci so zainteresovanými subjektmi sa budú diskutovať témy udržateľnej mobility a áut na elektrický. Táto diskusia bude prebiehať najmä prostredníctvom Facebook-u. Okrem toho bude v centre pozornosti medzinárodná výmena udržateľnej mobility a automobilov na elektrický pohon s našimi partnermi. 

Viac informácií nájdete na: http://www.livinglab-vorarlberg.at/emobility/

Zodpovedné osoby za pilotnú aktivitu projektu CentraLab – Mobilita:

Jens Schumacher
Kristin Haidukiewitz
Martin Dobler