Životné prostredie a vzdelávanie

Názov partnera – skratka
Czech Center for Science and Society – CCSS

Pilot - koncept a prístup

Pilot  životné prostredie a vzdelávanie je zameraný na poskytovanie vzdelávacích materiálov pre enviromentálny sektor. Hlavným cieľom pilotu je vyvinúť katalóg existujúcich edukačných produktov pre oblasť životného prostredia a jeho ochrany.  Katalóg bude založený na súčasných štandardoch metadát a geoinformačných technológiách (ako napr. geoportály). Cieľom katalógu je integrácia existujúcich riešení (produktov) a materiálov vyvinutých v rámci projektu Centralab (čo je druhotným cieľom pilotu). Katalóg by teda mal byť jasným a zrozumiteľným štruktúrnym rámcom pre enviromentálne informácie (vrátane máp a územných údajov).
Práve údaje týkajúce sa územia sú dnes dôležitým aspektom rozhodovania sa v oblasti životného prostredia. Hrajú dôležitú úlohu v manažmente životného prostredia, jeho ochrane, ochrane biotopov, enviromentálneho krízového manažmentu a pod.. V oblasti budovania dátovej infraštruktúry pre územné plánovanie (SDI) existuje v súčasnosti európska smernica INSPIRE, ale i viacero iniciatív ako GMES, GEOSS a SEIS (zdieľaný enviromentálny informačný systém). Spoločným problémom týchto iniciatív je fakt, že sú politicky riadené spôsobom „zhora nadol“. Na to zareagoval v roku 2008 Generálny direktoriát INFSO uvedením konceptu Jednotného informačného priestoru pre životné prostredie (SISE), ktorý by mohol byť základom pre spoluprácu rôznych iniciatív v oblasti budovania SDI, a ktorý by mohol poskytnúť novú možnosť na výmenu a zdieľanie informácií potrebných pre ochranu životného prostredia medzi záujmovými skupinami. CCSS v minulosti uviedlo rôzne iniciatívy zamerané na osvetu vo využívaní územných údajov na ochranu životného prostredia a na ich využívanie pri tvorbe Jednotného informačného systému pre životné prostredie (SISE). Prvou iniciatívou bol projekt NaturNet Redime a jeho nástupcom – NaturNet Plus. Tento projekt navrhol technológie pre vybudovanie sociálnych sietí na zdieľanie enviromentálnych informácií a vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia. V poslednom roku CCSS uviedol koncept Geoportal4everybody (v preklade Geoportál pre každého), ktorého cieľom bolo vybudovanie SDI na dobrovoľnej báze.

Technologickým cieľom pilotu je rozšírenie súčasných služieb o nové funkcionality, konkrétne publikovať ďalšie bezplatné komponenty pre dané budovanie SDI. Bude pritom použitá formálna pozitívna skúsenosť z projektu c@r a Living Lab model pre vývoj SDI. Tento model umožní spoluprácu medzi výskumnými organizáciami, verejnou správou, neziskovými organizáciami a občanmi na takýchto platformách. Vzdelávanie je zamerané na využívanie sociálnych sietí na osvetu v ochrane životného prostredia, ale taktiež na vyučovanie v oblasti budovania SISE pre zamestnancov verejnej správy, neziskové organizácie a firmy.
Týmto vzniknú ďalšie možnosti aj pre regionálny rozvoj. Výsledkom týchto iniciatív je nielen účasť lokálnych firiem na globálnom rozvoji, ale aj regionálny rozvoj a ochrana životného prostredia.
CentraLab Pilot: Environment & Education

Organizácia pilotných aktivít

Pilot, za účelom získania efektívnejších výsledkov v oblasti vzdelávania, aplikuje koncept a metodológiu Living Lab. Kooperácia medzi partnermi (v rámci projektu CentraLab, ale aj iných projektov) a  záujmovými skupinami (školy, verejná správa, územní plánovači, GIT experti, verejnosť) umožní (pri vužití už existujúcich produktov a technológií) vytvorenie otvorenej a stabilnej vzdelávacej platformy založenej na požiadavkách konkrétnych používateľov. 

Viac informácií nájdete na: http://centralab.ccss.cz/

Domovská stránka vzdelávacích materiálov ohľadom inteligentného katalógu

 

Stránka konkrétneho materiálu – základné metadata, porovnanie podobnosti a odporúčanie podobných materiálov

Zodpovedné osoby za pilotnú aktivitu projektu CentraLab - Životné prostredie a Vzdelávanie: 


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Premysl Vohnout