Energetická efektívnosť

Názov partnera – Skratka
E-zavod, Institute for Comprehensive Development Solutions - EZVD

Pilot - koncept a prístup

Inováciami a rozvojom, v pilote Energetická efektívnosť, sa zaoberá E-zavod, Institute for Comprehensive Development Solutions v rámci ich Living Labu. Skúmaná oblasť predstavuje severo-východnú časť Slovinska. Okrem toho dvaja partneri z projektu CentraLab participujú tiež na medzinárodných rozvojových pilotoch: Informatica Trentina SpA (Taliansko) and University of Vorarlberg (Rakúsko).

  

Podľa vykonaných analýz, energetická efektívnosť regiónov je hlboko pod svojim potenciálom. Ako je však zrejmé z cieľov národných smerníc a európskych stratégií v tejto oblasti je priestor na zlepšenie a dosiahnutie vytýčených cieľov. Súčasné aktivity by sa však mali prednostne zamerať na systematizáciu opatrení, ktoré vedú k zníženiu spotreby energií, keďže analyzované regióny sú charakteristické príliš vysokou spotrebou energií. Takto môžeme dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov a následne prispieť k ochrane životného prostredia.

Hlavným cieľom spomínaného inštitútu a zúčastnených partnerov je vypracovať vhodný pilot pre vývoj nástroja na podporu rozhodovania o dlhodobo udržateľných investíciách do efektívnych foriem energií pre domácnosti a majiteľov malých podnikov, s názvom Energy HouseAID.

(Podporný nástroj na posúdenie investícií do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie pre jednotlivcov a malé podniky)

E-zavod spoločne so zúčastnenými stranami vyvinul užitočný pilotný projekt - Nástroj na podporu rozhodovania pre investície týkajúce sa udržateľnej energie pre domácnosti a drobných živnostníkov pod skratkou "EnergyHouseAID".

EnergyHouseAID bol vyvinutý ako interpretačná aplikácia pre web sledujúca prístup minimalizácie nákladov spoločne s Living Lab prístupom vytvárajúcim produkt pre uspokojenie potrieb koncových používateľov a predpokladá sa, že bude nástrojom na podporu rozhodovania využívaný verejnosťou na efektívne vyhodnotenie potenciálnych investícií do tzv. zelených energetických technológií.

Tento nástroj je veľmi jednoduchý na ovládanie, čo znamená, že každý používateľ bude schopný porozumieť vstupom a výstupom s minimálnymi potrebnými vedomosťami. Po použití nástroja na podporu rozhodovania (uvažujúc s priebehom výpočtových  operácií na pozadí) sú používatelia schopní prezrieť si vplyv na celkovú ekonomickú hodnotu rôznych zmien, ktoré by si mohli vybrať, aby ich budovy/domy boli energeticky účinnejšie – vybrať si rôzne kombinácie EE&RE technológií vo vzájomnom vzťahu s ohľaom na finančné (a environmentálne) dôsledky ich výberu. Zhrnutie výpočtov výsledkov výpočtu je možné exportovať do súboru PDF a automaticky odoslať na e-mailovú adresu používateľa.

Okrem plne funkčného nástroja v lokálnom (slovinskom) jazyku v prvej pilotnej fáze bola tiež vyvinutá plne funkčná medzinárodná jazyková verzia v Angličtine (2. pilotná fáza).

S pomocou vyššie uvedených partnerov v rámci projektu CentraLab už teraz existuje záujem o takýto medzinárodný nástroj aj v ďalších krajinách EÚ (ako je napr. Rakúsko a Taliansko).

V rámci prípravy svojich lokálnych jazykových verzií tak môže byť nástroj dodatočne atraktívny pre tieto krajiny. Už od začiatku bol tento nástroj na podporu rozhodovania koncipovaný tak, že prispôsobenie do jeho ďalších jazykových verzií môže byť vykonané pomerne jednoducho a rýchlo čo zväčšuje potenciál pre ďalší pilotný vývoj a vhodné použitie po ukončení projektu .

Ukážka nástroja EnergyHouseAID:

 

EnergyHouseAID – nástroj na podporu rozhodovania o investíciách do udržateľnej energie pre domácnosti a drobných živnostníkov, predstavuje:

  • na jednej strane nový e-learningový system / nástroj na podporu rozhodovania o investíciách, ktorý je veľmi užitočný a najmä user-friendly
  • na strane druhej interpretačný webový nástroj na podporu rozhodovania predstavuje technologické riešenie bez záťaže na životné prostredie ako sa to zakladá v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľnej energie a zahŕňa technologické riešenia, ktoré pomáhajú používateľom/majiteľom domácností uľahčiť rozhodovanie o energii a finančnej úspory zo svojich domácností.
Viac informácií nájdete na: http://livinglab.ezavod.si/index.php/en/

Zodpovedné osoby za pilotnú aktivitu projektu CentraLab - Energetická efektívnosť:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.