eHealth

Názov partnera – Skratka
Piedmont Region - PDMT

 

Pilot - koncept a prístup

Región Piemont realizuje pilotný projekt elektronického zdravotníctva s cieľom podporiť mobilitu ľudí so zdravotným postihnutím v mestských oblastiach. Vyvinutým úsilím chcú vyriešiť logistické a prevádzkové problémy pre príjemcu, pretože značku v súčasnej dobe vydáva organizácia verejnej správy v mieste bydliska (po schávalení miestnych verejných zdravotníckych organizácií) a je platná po celom Taliansku, ale schvaľovacie postupy sa líšia v každom meste a to spôsobuje závažné obmedzenia platnosti pre certifikáciu. Okrem toho je v súčasnej dobe kupón ľahko sfalšovateľný a vyskytlo sa už niekoľko prípadov zneužitia.

Riešenie implementované do pilotného projektu je založené na rozvoji jednotného a jednoduchého systému riadenia a kontroly. To by malo umožniť štátnym orgánom mať jednotný systém kontroly parkovacích preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím.

Na udržateľnosť projektu chce región Piemont zriadiť stály pracovný tím so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami (vrátane zástupcu z hlavných asociácií zastupujúcich osoby s handicapom); Už existujúca IKT platforma pre správu informácií o vozidle (verejný register vozidiel), IKT platforma pre riadenie zdravotníckych informácií a IKT platforma pre správu osobných údajov by mali byť integrované pre efektívnejšie využívanie údajov s cieľom vytvoriť integrovanú IKT databázu.

Zapojenie koncových používateľov do tém ako je zdravie, sociálna inklúzia a udržateľná mobilita, je ten správny prístup k prekonaniu úzkeho profilu a problémov v uplatňovaní regulačného rámca.

Pilotný projekt prispieva tiež k implementácií odporúčania č.8546/98 Rady Európskej únie, ktorého označenie je už v platnosti v 15 európskych krajinách; transfer výsledkov pilotného projektu do ďalších stredoeurópskych miest môže tiež podporovať rozvoj medziregionálneho Living Lab-u na túto tému.

Viac informácií nájdete na: http://www.regione.piemonte.it/innovazione/index.php?option=com_content&task=view&id=2183

Zodpovedné osoby za pilotnú aktivitu projektu CentraLab - eHealth:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.