Ekoturizmus

Názov partnera - Skratka
Univerzita v Maribore, Fakulta organizačných vied - UNIMB


Pilotný koncept a prístup

S web 2.0 riešeniami a konceptom Living Lab posudzujeme či aktívna účasť turistov a poskytovateľov turistických služieb môže spoluvytvárať inovačné procesy v oblasti nových eko-turistických služieb. Pilotný projekt ekoturistika hosťuje Univerzita v Maribore, Fakulta spoločenských vied v Kranji v rámci svojho Living Lab prostredia, presadzovanie inovácií a rozvoja v oblasti cestovného ruchu. Pilotný projekt predstavuje región Gorenjska v Slovinsku.

Táto platforma je vytvorená ako Living Lab experiment, kde poskytovatelia služieb cestovného ruchu (TSP) a turisti zdieľajú spoločnú platformu; TSP nahrá svoje existujúce turistické ponuky a turisti zas nahrajú svoje “skúsenosti z reálneho života" týkajúce sa atrakcií a trás, ktoré objavili. Platforma umožňuje spoluvytváranie nových a inovatívnych turistických ciest, kde môžu používatelia zdieľať, hodnotiť a komentovať obsah - to umožňuje okamžitú spoluprácu a spätnú väzbu medzi zúčastnenými stranami.

Ciele nášho pilotného projektu:

Hlavné ciele / Misia:

  • Priviesť viac turistov do tejto oblasti.
  • Dosiahnuť aby turisti strávili aspoň jednu noc v tomto regióne.
  • Pochopiť trendy v oblasti eko-turistiky.
  • Spoluvytváranie nových turistických produktov a obsahu spoločne s koncovými používateľmi/zúčastnenými stranami.
  • Dosiahnuť aby poskytovatelia služieb cestovného ruchu a turisti komentovali, hodnotili a zdieľali obsah.
  • Dosiahnuť cezhraničnú spoluprácu.

Ďalšie ciele:

  • Vyvíjať nové produkty s účasťou koncového používateľa.
  • Zapojiť všetky zúčastnené strany s využitím moderných technológií do jednej online komunity.
  • Metodika Living Lab-ov umožňuje spoluprácu všetkých zúčastnených strán v súčasnom vytváraní nových produktov a služieb.
  • Použitie open source redakčného systému na správu obsahu web stránok, Drupal.

Základným cieľom je nastavenie pilota s metodikou Living Lab-ov, ktorý umožňuje zapojenie všetkých zainteresovaných strán zapojených do spoluvytvárania nových produktov a služieb v oblasti eko-turizmu. To sa týka predovšetkým efektívnej integrácie používateľov služieb.

Čo táto pilotná platforma umožní?

Pilot, ktorý sme vytvorili je platformou, kde poskytovatelia služieb cestovného ruchu (TSP) a turisti majú spoločné " ihrisko", čo znamená, že poskytovatelia služieb cestovného ruchu sem nahrajú svoje existujúce turistické ponuky a turisti sem zas nahrajú svoje "skúsenosti z reálneho života" týkajúce sa atrakcií a trás, ktoré objavili. TSP tak budú mať prehľad o tom, čo turisti vlastne chcú .

Podporujeme všetky zúčastnené strany k účasti na spoluvytváraní platformy, aby bola tak živá a dynamická, ako je to možné, pretože je založená na koncepte Living Lab, kde sa všetky zúčastnené strany potrebujú zapojiť na to aby dosiahli maximálny výsledok. Táto platforma umožňuje prihlásenie prostredníctvom sociálnych médií alebo manuálne, umožňuje vytvorenie účtu, nahrávanie a zdieľanie textu, fotiek a videí o existujúcich atrakciách alebo turistických trasách. Táto platforma je user-friendly a zahŕňa možnosť pridávať k nej nové krajiny a nové služby. Skutočnosť, že je to on-line portál vyúsťuje v to, že tu nie sú prakticky žiadne obmedzenia v prípade medzinárodného použitia.

Viac informácií nájdete na: http://www.gogorenjska.com/

 
Zodpovedné osoby za pilotnú aktivitu projektu CentraLab - Ekoturizmus:

Andreja Pucihar
Ana Malešič
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.