Partnerstvo Directory

Partnerstvo Directory je on-line adresár zúčastnených strán CentraLab pilotov, participators, ktorí sa podieľali na pilotov alebo osvetovej činnosti (univerzitami, výskumnými strediskami a priemyselnými partnermi, miestnymi orgánmi a združeniami, mimovládnymi organizáciami, a LivingLabs).