Univerzita vo Vorarlbergu

Univerzita vo Vorarlbergu (FHV) - Rakúsko

www.fhv.at

Univerzita aplikovaných vied Vorarlberg má preukázateľné celosvetové skúsenosti v oblasti vytvárania riešení s viac ako 100 firmami a organizáciami a zároveň skúsenosti v oblasti získavania grantov a financovania. FHV spolupracuje s priemyslom v oblasti výskumu pre zvýšenie konkurencieschopnosti s cieľom priniesť inovatívne riešenia v oblasti aplikovaného výskumu. Ako univerzita aplikovaných vied je inštitúcia zameraná na spoluprácu s podnikateľmi a priemyslom v oblasti výskumu a testovania v laboratórnych podmienkach ako aj v kontexte reálneho obchodu. V spoločných podnikoch s podnikateľskou sférou a priemyslom univerzita smeruje svoje zdroje do troch strategických oblastí: mikro technológie, užívateľsky zamerané technológie, produktový a procesný inžiniering. Univerzita poskytuje riešenia pre malé a stredne veľké podniky v Nemecku, ako aj pre celosvetovo známe firmy.