Univerzita v Maribore

Univerzita v Maribore (UNMB) - Slovinsko

www.fov.uni-mb.si

http://www.um.si/CGP/FOV/Documents/logo-um-fov-ang.png

Univerzita v Maribore reprezentuje jednu z hlavných inštitúcií, ktoré poskytujú vynikajúce podmienky pre regionálny rozvoj v Slovinsku a je tiež veľmi aktívna v rôznych typoch medzinárodnej spolupráce, napr. v Asociácii európskych univerzít a ALADIN - “ALpe-Adria INiciatíva”. Fakulta organizačných vied má viac ako 50 ročnú tradíciu v oblasti vzdelávania a dnes poskytuje programy informačných systémov, ľudských zdrojov a vzdelávacích systémov, a obchodných a pracovných systémov. Výskum na fakulte je organizovaný vo viacerých laboratóriách a v eCentre. eCentrum sa podieľa na výskumných projektoch, tvorbe prototypov, poradenstve, vzdelávaní a na odbornej príprave na národnej aj medzinárodnej úrovni. Činnosť centra bola organizovaná a je riadená podľa metodiky Living Lab, so silnou podporou podnikateľov a vládnych organizácií, koncových užívateľov, IT poskytovateľov a vysokých škôl. Výsledný eLiving Lab je zakladajúcim členom ENOLL v Slovinsku.