Technická Univerzita v Košiciach

Technická Univerzita v Košiciach (TUKE) - Slovensko

www.tuke.sk

Univerzita má deväť fakúlt a okolo 16 000 denných vysokoškolských študentov. Na univerzite pracuje takmer 900 pedagógov a približne rovnaký počet výskumných a administratívnych pracovníkov. Technická univerzita v Košiciach je hybnou silou inovácií a rozvoja informačných a komunikačných technológií v regióne. Medzi hlavné fakulty ktoré sa venujú inováciám a sieťovej ekonomike sú Ekonomická fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky a BERG. Ich výskumné projekty (5,6,7 RP) sa zameriavajú na obchodné siete, socio-ekonomickú analýzu vplyvu informačných a komunikačných technológií, e podnikanie, budovanie dôvery v obchodných sieťach, znalostný manažment, webové technológie, logistiku, elektronickú verejnú správu, regionálny rozvoj, a pod.. Zamestnanci univerzity majú rozsiahle skúsenosti v oblasti participácie a riadenia medzinárodných projektov v spomínaných oblastiach. Z oblasti výskumných EÚ projektov môžeme vybrať projekty WEBOCRACY (Web supports to eDemocracy), PRISMA (Innovative models and assessments for eBusiness), BEEP (Best eEurope Practices), KNOWWEB (Web support of company knowledge management).