Informatica Trentina SpA

Informatica Trentina SpA (INTN) - Taliansko

www.infotn.it


Iniciatíva TasLab je koordinovaná spoločnosťou Informatica Trentina, ktorá je plne vo vlastníctve autonómnej provincie Trento. Informatica Trentina reprezentuje a koordinuje Trentino výskumné centrum v oblasti IKT, rôzne organizácie koncových užívateľov ako aj množstvo lokálnych podnikov.Všetky vyššie uvedené organizácie majú podpísané dohody o spolupráci s Informatica Trentina.
Taktiež sa očakáva, že sa k tejto iniciatíve, za účelom dosiahnutia rastu a prosperity, pripoja ďalšie spoločnosti. Plné regionálne pokrytie TasLab je doplnené o aktívnu úlohu, ktorú miestna správa a Informatica Trentina zohrávajú v národných inovačných projektoch, a vo veľkom počte európskych projektov (z ktorých sa mnohé zameriavajú nazapojenie koncového užívateľa do procesu tvorby a vývoja produktov). Iniciatíva TasLab nadviazala kontakty s mnohými existujúcich Living Labmi (Slovinsko, Írsko, ESA vo Frascati, a tiež Living Lab prof. Inchingola v Terste) a Trentino sa tiež stalo členom Living Lab iniciatívy Central Europe.