Cyber Forum

Cyber Forum (CF) - Nemecko

www.cyberforum.de

Cyber Forum je jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich IT sietí v Nemecku a súčasťou najväčšieho softvérového klastra v Európe. Nezisková asociácia bola založená v roku 1997 a pôsobí ako organizácia zabezpečujúca podporu pre „startup“ a mladých podnikateľov v regióne Karlsruhe. Počet zainteresovaných subjektov presahuje 900, vrátane orgánov štátnej správy, regionálnych orgánov verejnej správy, malých a stredných podnikov a veľkých podnikov. Podľa European Cluster Observatory je oblasť Karlsruhe jedným z najvýznamnejších európskych klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Špičkové projekty prispeli k regionálnemu rozvoju technológií, ktoré budú formovať budúcnosť internetu a mobilných služieb. Ako nositeľ a tvorca nových trendov je klaster schopný dosahovať vynikajúce výsledky a udržiavať si vedúce postavenie v danej oblasti.