Corvinno Technology Transfer Centre

Corvinno Technology Transfer Centre (CTTC) - Maďarsko

www.corvinno.hu

CorvinnoTechnology Transfer Center je nezisková spoločnosť, ktorá vznikla ako „spinoff“ firma University Corvinus v Budapešti. Firma vznikla, keď sa skupina erudovaných ľudí rozhodla vytvoriť organizáciu, ktorá sa bude zameriavať na využívanie nadobudnutých vedomostí a skúseností. Zainteresovaní ľudia preukázali svoje schopnosti a efektivitu pri riadení organizácie spojením verejného ako aj súkromného sektora. Spoločným rysom Corvinno tímu je fakt, že má unikátnu kombináciu zamerania sa na inovácie, manažment a technické znalosti a predovšetkým spoločné zdieľanie rovnakých odborných, ale aj etických hodnôt. V súlade so životným cyklom inovácií je Corvinno lídrom vo výskumných projektoch z oblasti IKT, v transfere ich výsledkov prostredníctvom publikácií, konferencií a školení, pričom zároveň ponúka poradenstvo a riešenia pre svojich klientov.