Czech Centre for Science and Society

Czech Centre for Science and Society (CCSS) - Česká republika

www.ccss.czCzech Center for Science and Society (CCSS) je združením high-tech MSP, verejnej správy a výskumných organizácií. Je to nezávislá, nezisková mimovládna organizácia. CCSS je typ virtuálneho centra excelentnosti s dôrazom na implementáciu nových komunikačných a navigačných technológií, ktoré majú potenciál pre udržateľný rozvoj. Zameriava sa na medzinárodné aktivity v oblasti medzinárodných výskumných projektov a využitie moderných technológií. CCSS podporuje spoluprácu sietí podnikov (vrátane Living Labs) so zameraním sa na malé a stredné podniky v rámci regionálnych ekonomík. CCSS je aktívna v oblasti poľnohospodárstva, priemyslu, školstva a služieb. Prioritou činnosti CCSS je ochrana životného prostredia a krízový manažment. CCSS sa podieľa na organizácii niekoľkých medzinárodných konferencií, ako je GI2011-X-border-SDI/GDI-Symposium, alebo European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment / World Congress on Computers in Agriculture.