O projekte

  
  • Program: Stredná Európa - Cieľ Európskej Teritoriálnej Spolupráce
  • Trvanie: 1.5.2011 – 30.4.2014
  • Vedúci partner: E-zavod (SI)
  • Projektové konzorcium: 10 projektových partnerov z 8 krjín EÚ
  • Hlavné aktivity: 10 rôznych cezhraničných pilotných projektov

 

 

Čítať ďalej: O projekte

Prístup Living Lab

Living Lab je ekosystém pre experimentovanie a spoločný vývoj s reálnymi užívateľmi v reálnych podmienkach, kde koncoví užívatelia spolu s výskumníkmi, firmami a verejnými inštitúciami spoločne skúmajú, navrhujú a overujú nové a inovatívne produkty, služby, riešenia a obchodné modely.

 

Čítať ďalej: Prístup Living Lab