Zarządzanie Odpadami

Nazwa Partnera -  Skrót
Centrum Transferu Technologii Corvinno - CTTC

 

Koncepcja

Celem naszego programu pilotażowego jest znalezienie, przygotowanie i wprowadzenie systemu, w którym wymagania ekologiczne, ekonomiczne i administracyjne są zharmonizowane. Zbiórka i przetwarzanie odpadów jest nie tylko zagadnieniem związanym ze środowiskiem, ale powinno również być korzystne z biznesowego punktu widzenia. Lokalne władze powinny stworzyć zachęcające warunki, podmioty gospodarcze - wdrożyć zaawansowane rozwiązania technologiczne, a gospodarstwa domowe powinny mieć wystarczającą świadomość, aby współpracować w zbiórce odpadów. Oczywiście, wiemy, że „rozwiązanie” zarządzania odpadami jest proste – wytwarzać możliwie jak najmniej odpadów. Jednak wdrożenie tego rozwiązania nie jest prostym zadaniem. Próbujemy także nie skupiać się jedynie na kwestii fizycznej. Wiemy też, że społeczeństwo marnuje dużo energii, więc jeśli mówimy o zarządzaniu odpadami, powinniśmy wziąć pod uwagę odnawialne źródła energii takie, jak ciepło odpadowe.

W skrócie, naszymi celami i pomysłami są:
• Stworzenie bazy wiedzy dotyczącej podstaw zarządzania odpadami.
• Stworzenie i zarządzanie specjalnym środowiskiem współpracy, komfortowym dla wszystkich partnerów.
• Zintegrowanie głównych pomysłów na zarządzanie odpadami (zapobieganie – usuwanie – odzyskiwanie) oraz ustalenie zgodnych z nimi standardów.
• Zapewnienie szkoleń dla użytkowników końcowych na temat zarządzania odpadami i odpowiedniego podejścia uwzględniającego cykl życia.
• Zapewnienie szkoleń dla firm o sposobach ochrony środowiska z punktu widzenia interesów gospodarczych.
• Promowanie i udostępnianie wyników badań oraz rozwoju technicznego, związanych ze zrównoważonym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, które przyczyniają się do minimalizacji ilości odpadów poprzez stosowanie ekonomicznych materiałów i odnawialnych źródeł energii.
• Uwzględnienie krajowych i międzynarodowych dyrektyw oraz wyciągnięcie pomocnej dłoni do podmiotów podejmujących decyzje odnośnie tworzenia nowych strategii i przepisów.

Organizacja działań programu pilotażowego

Pierwszym krokiem jest kontakt z ekspertami z tej dziedziny i próba zaangażowania ich w dyskusję. To powinno zachęcić udziałowców z wielu różnych dziedzin, np. projektantów, firm innowacyjnych i badawczo-rozwojowych, twórców strategii, ekspertów ds. komunikacji, architektów, projektantów inżynierii sanitarnej itp. Wraz z tą pełną życia grupą entuzjastów odkryjemy bariery i możliwości różnych dziedzin zarządzania odpadami oraz, stosując kreatywne metody, osiągniemy życiowe, zbywalne rozwiązania.

Wdrożenie pilotażu

Naszym głównym celem jest stworzenie i utrzymanie żywego laboratorium skupiając się na dziedzinie zarządzania odpadami. Żywe laboratorium ułatwia narzędzie ICT, portal on-line dla współtworzenia ekoprojektów i zarządzania odpadami, w celu podniesienia świadomości oraz zbierania i rozpowszechniania wiedzy dotyczącej bieżących kwestii zarządzania odpadami. Narzędzie zapewnia przestrzeń on-line dla innych, podobnych inicjatyw, np. przemieniania poprzednich projektów zarządzania odpadami w „wystawy on-line” po ich zakończeniu. Dostarczona usługa wspiera decyzje polityczne, kreatywne i zespołowe rozwiązywanie problemów i zapewnia wspólną platformę dla ekspertów i użytkowników.

Kreatywny proces współtworzenia jest wspierany przez złożone narzędzie ICT, gdzie w interfejsie użytkownika dobrze znane i szeroko używane forum w Internecie daje wystarczająco dużo okazji do wyrażenia różnych propozycji początkowych (postów) i opinii (komentarzy). W interfejsie, aplikacja semantyczna wspiera proces dyskusji. Ontologiczna baza dydaktyczna interpretuje i reinterpretuje aktualny status dyskusji i dopasowuje istotne pomysły do podstawowej ontologii lub daje wskazanie do wzbogacenia ontologii. Baza wiedzy jest napędzana przez ontologię, a zawartość jest przekazywana z powrotem do forum dyskusyjnego. Stąd, interfejs bierze udział w decyzjach politycznych jako dodatkowy partner („interesariusz wiedzy”).

Uruchomiliśmy kilka inicjatyw powiązanych z pilnymi i istotnymi zagadnieniami Zarządzania Odpadami. Kilku interesariuszy (spółki, twórcy polityki i eksperci) jest zaangażowanych w Żywe Laboratorium. Platforma ICT skutecznie wspiera decyzje polityczne, które są sprawne i powodowane danymi.  

Więcej informacji na stronie: http://www.ecolabor.hu/

Można się również kontaktować z osobami odpowiedzialnymi za program pilotażowy CentraLab Zarządzanie Odpadami:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.