Rozwój Wsi

Nazwa Partnera -  Skrót
Politechnika w Koszycach – TUKE

 

Koncepcja

Usieciowienie wiedzy stało się jednym z podstawowych zadań administracyjnych. Jego celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem indywidualnych ekspertów jako podstawą dla generowania realnych innowacji, oraz umożliwiania organizacjom osiągania ciągłych postępów. Tworzy to prawdziwie konkurencyjne korzyści, z których mogą czerpać wszyscy zaangażowani w proces.

Rzecz jasna, eksperci nie zawsze są przygotowani do tego, aby dzielić się swoją wiedzą. Organizacje związane z obszarami wiejskimi muszą więc działać w taki sposób, aby doprowadzić do efektywnych, dobrowolnych i opartych na zaufaniu kontaktów pomiędzy ekspertami, zarówno w obrębie ich własnych instytucji, jak i poza nimi. Kluczowe znaczenie dla skuteczności i powodzenia sieci w realizacji celów ma sposób przekazywania i dzielenia się wiedzą. Posiadanie wspólnych celów takich, jak zwalczanie ubóstwa na wsi, dzielenie się wiedzą, informacjami i doświadczeniami, oraz organizowanie szkoleń dla różnych grup z obszarów wielskich powinno przynieść zdecydowane korzyści twórcom takiej polityki i regionalnym przedstawicielom obszarów wiejskich. W dzisiejszych czasach jednym z głównych problemów dla władz słowackich wsi jest usprawnienie planów ratunkowych w razie zagrożenia powodziowego. Sieć dzielenia się wiedzą i informacjami, wsparta przez edukację i szkolenia rzuciłaby nowe światło na ich strategiczne i operacyjne decyzje. Może to dostarczyć informacji o nowych trendach w rozwoju wiejskim i regionalnym, zarządzaniu innowacjami na terenach wiejskich, jak również o innowacjach jako produkcie głównym. Chcielibyśmy poszerzyć zakres istniejących inicjatyw i projektów takich, jak e-obce.sk, Wioska Trzeciego Tysiąclecia, aby pomóc terenom wiejskim w rozwoju na najbardziej istotnych polach.

Działania pilotażowe

Głównym składnikiem zamówienia środowiska „żywego laboratorium” jest międzyplatformowy program ramowy uaktywniający aplikacje o różnym celu (komunikacja i zamówienie) do wspólnej pracy. Międzyplatformowy program ramowy zawiera 3 główne elementy:

 • platforma komunikacyjna (Zarządzanie Pomysłami, Wiedza Zbiorowa),
 • podstawowe wbudowane usługi zamówień,
 • aplikacje oparte na zamówieniach.

1. Platforma komunikacyjna – poprzez część Zarządzanie Pomysłami umożliwia dzielenie się i omawianie pomysłów i koncepcji w określonych wcześniej wspólnotach lub publicznie, i ta część jest sercem wewnętrznego życia w „laboratorium“, ponieważ zapewnia przestrzeń do współpracy i komunikacji pomiędzy mieszkańcami środowisk (interesariuszami). Odkąd platforma skupia się na zamówieniach, tematy raczej obejmują tę dziedzinę, ale nie ograniczają się do niej. Ta część jest, więc fundamentem generacji Wiedzy Zbiorowej i Najlepszych Praktyk w Zamówieniach Publicznych, ale także tworzenia innowacji w procedurach zamówień (społecznych i technicznych), wszystkich otwarcie dzielonych pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami. Platforma komunikacyjna pomoże odpowiedzieć na następujące tematy i zagadnienia:

 • Kwestie dotyczące ustawodawstwa zamówień – często zmiana ustawodawstwa powoduje problemy także profesjonalnym kupującym, nie wspominając o małych miastach, które nie mają budżetu, aby zapłacić takim kupującym za każdy zakup. W takim przypadku, środowisko prostych pytań i odpowiedzi może pomóc. 
 • Kwestie dotyczące procedur zamówień – miasta muszą zapewnić różnego rodzaju produkty/usługi w ciągu roku i nie zawsze muszą być zaznajomieni z niektórymi produktami/usługami jak sprzedawcy. 

Nieuchronnie stawia to kupujących na słabszej pozycji w czasie negocjacji i prowadzi do mniejszych oszczędności w zamówieniach. Jednakże, nowoczesne metody sourcingowe i strategie (np. przetargi elektroniczne, elektroniczne licytacje odwrotne, wielokryteria itp.) mogą pomóc zrównoważyć relację pomiędzy kupującymi a sprzedawcami.

 • Dzielenie się najlepszymi praktykami – miasta, które przeszły z sukcesem przez procedurę zamówień mogą chcieć podzielić się swoim doświadczeniem. Motywacją stojącą za tym może być duma lub renoma, którą może zyskać dane miasto lub tylko filantropia.
 • Kwestie techniczne dotyczące wbudowanych aplikacji i samej platformy – jeśli pojawi się jakakolwiek niejasność lub błąd techniczny, mogą one zadać pytanie i otrzymać wsparcie.

2. Podstawowe wbudowane usługi zamówień – Zamówienia te są częścią międzyplatformowego programu ramowego (np. zarządzanie przypadkami kupna, katalog dostawców, komunikatory). Uznaje się, że takie usługi będą zarówno zapewniać jak i odczytywać dane od/z aplikacji osób trzecich.

3. Aplikacje oparte na zamówieniach – Ta część programu ramowego reprezentuje podstawę narzędzia zamówień składającego się z różnych aplikacji zamówień (e-przetarg, e-aukcja, analityka danych itp.), nie tylko tych finansowanych publicznie (np. opracowanych w ramach projektu Centralab lub innych projektów), ale także aplikacji komercyjnych dostarczanych i finansowanych przez prywatne spółki. Platforma jest stworzona tak, aby móc utrzymać dużą liczbę różnych aplikacji z różnych źródeł, co zapewnia przestrzeń do późniejszych innowacji – w formie innowacyjnych aplikacji zamówień – wchodzących do prawdziwego życia. 

Charakterystyka platformy ICT:

 • zarządzanie relacjami z klientami, serwisy społecznościowe – budujemy sieć, która zrzesza różnych interesariuszy (miasta, dostawcy rozwiązań teleinformatycznych, organizacje badań i rozwoju technologicznego oraz twórcy polityki), oraz w której wszyscy użytkownicy są zaopatrzeni w różne cechy społeczne. 
 • systemy e-learningowe – zwłaszcza część Dzielenie się Wiedzą jest rodzaju e-learningowego. Użytkownicy sami automatycznie nadają oficjalną formę wiedzy generowanej w części Zarządzanie Pomysłami poprzez zestaw wbudowanych funkcjonalności i zapewniają powrót do użytkowników.
 • Telefon komórkowy/Tablet – użyto programu ramowego Bootstrap. Opiera się on na podejściu projektowania responsive web design (RWD), które ma na celu zmianę rozmiaru aplikacji internetowej dla szerokiej gamy urządzeń (od telefonów komórkowych do pulpitów komputerów), w celu zapewnienia optymalnego doświadczenia wizualnego.
 • API (Application Programming Interface) – określa jak różne elementy (wbudowane usługi i aplikacje osób trzecich) będą na siebie oddziaływać. Zaleta takiego podejścia to nie tylko fakt, że aplikacje osób trzecich mają możliwość dostępu do danych, ale też to, że wdrożenie dodatkowych aplikacji w przyszłości jest dosyć proste i intuicyjne.
 • Przyjęto wzorzec architektury REST(Representational State Transfer).
 • Do przechowywania danych i ich przekazywania przez sieć przyjęto format JSON (JavaScript Object Notation).
 • Dla celów przyznawania aplikacjom osób trzecich dostępu do bazy danych przyjęto OAuth2.
 • Przyjęto RethinkDB.

Więcej informacji na stronie: http://www.smart-pcp.eu/

Można się również kontaktować z osobami odpowiedzialnymi za program pilotażowy CentraLab Rozwój Wsi:

Frantisek Janke
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.