Mobilność

Nazwa Partnera -  Skrót
Uniwersytet Vorarlberg – FHV

 

Podejście i Koncept Pilotażowy

Pilotaż FHV znajduje się w zakresie zrównoważonej i elektrycznej mobilności. FHV przeprowadzi swój pilotaż we współpracy z firmą VLOTTE testującą elektryczne samochody w Vorarlbergu w Austrii. VLOTTE posiada i prowadzi dostawca elektryczności w Vorarlbergu illwerke vkw. Od początku istnienia VLOTTE było największą firmą testującą samochody elektryczne w Europie z ok. 150 samochodami, a obecnie ponad 360 samochodów VLOTTE jest na drogach Vorarlbergu. VLOTTE oferuje leasing e-samochodu i przeprowadzanie transakcji dla klientów prywatnych i publicznych.

Główne cele FHV i jego pilotażu dotyczącego mobilności są zobrazowane poniżej:

Etap rozwoju pilotażu dotyczącego mobilności

W tej chwili pilotaż dotyczący mobilności ma dwa główne zadania: z jednej strony, prowadzone są badania, z drugiej strony działania mediów społecznościowych są rozszerzane. Pośrodku, zostało zebranych i ocenionych wiele informacji o potrzebach użytkowników końcowych i obaw o mobilność elektryczną. Analiza zebranych informacji jest obecnie w fazie początkowej. 

Ostatnie ulepszenia

Obecnie, działania mediów społecznościowych „e-mobilność w Vorarlbergu” są prowadzone razem z illwerke vkw FHV na platformie Facebooka, aby komunikować się z użytkownikami końcowymi co do zrównoważonej mobilności w Vorarlbergu. Oczywiście, samochody elektryczne są w centrum uwagi, ale poruszanie się za pomocą roweru, e-roweru, autobusu, pociągu lub pieszo będzie także omówione. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy mogą omawiać wydarzenia, porównywać podobne projekty, prowadzić debaty o infrastrukturze dla e-samochodów, rozmawiać o nowych innowacyjnych modelach samochodów, rozważać o Inteligentnych Miastach, rozmawiać o finansowaniu, oceniać VLOTTE, zgłaszać swoje doświadczenia, pokazywać nowe trendy, skupiać się na car-sharingu i omawiać problem bezpieczeństwa, czas ładowania, ocenę cyklu życia itp.

Wyniki

Vorarlberg i jego obywatele mają ogólnie rzecz biorąc dużą świadomość zrównoważonych tematów w porównaniu z Europą. Wysoki status gospodarczy i wysoki standard życia pozwala obywatelom żyć przyszłością życia i mobilności. 

Ludzie są świadomi konfliktu jednostki i komfortowej mobilności z jednej strony oraz ostrożnego użytkowania i radzenia sobie z zasobami z drugiej strony. Dlatego też, podnoszenie świadomości miało już miejsce w Vorarlbergu. 

Ogólnie, aspekty, które są uznawane za negatywne przez użytkowników końcowych to cena kosztu samochodów elektrycznych, maksymalny zakres i czas ładowania. Według użytkowników końcowych, infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych poprawiła się w okolicy, ale oczywiście mogłaby być bardziej rozwinięta i uważa się, że nie jest ona wystarczająca wzdłuż granic Austrii. Co więcej, rosną obawy odnośnie do bezpieczeństwa. Niemniej, użytkownicy końcowi uznają samochody elektryczne za przyjemnie ciche, niezrównanie zrównoważone (jeśli nie są zasilane paliwami kopalnymi), przyjemne do prowadzenia, a stałe koszty uważają za niskie. 

Plany na następne 3 miesiące

 

W ciągu następnych 3 miesięcy ocena wyników komunikacji użytkowników końcowych będzie wysoko priorytetowa. Dodatkowo, razem z lokalnymi interesariuszami, popchnięte zostaną prace w zakresie zrównoważonej mobilności i samochodów elektrycznych, głównie na platformie Facebooka. Poza tym, uwaga będzie skupiona na ponadnarodowej wymianie z naszymi partnerami pomysłów na zrównoważoną mobilność i samochody elektryczne.

Więcej informacji na stronie: http://www.livinglab-vorarlberg.at/emobility/

Można się również kontaktować z osobami odpowiedzialnymi za program pilotażowy CentraLab Mobilność:

Jens Schumacher
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Martin Dobler