Media i Kreatywność

Nazwa Partnera - Skrót
CyberForum e.V. - CF

 

Pomysł i podejście pilotażowe

CyberForum jest odpowiedzialne za pilotaż w dziedzinie „Media i kreatywność”. Z intensywną pomocą interesariuszy pilotażu, udoskonalił pomysł na „Laboratorium Otwartych Innowacji i Testowania Użyteczności” (OpenInUse-Lab). OpenInUse-Lab jest Żywym Laboratorium do testowania nowych stron internetowych, aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych w sposób zorientowany na użytkownika. Obejmuje wsparcie procesów Otwartej Innowacji i pozwala użytkownikom na aktywne ulepszanie produktu poprzez dawanie informacji zwrotnej i ocenianie.

Testowanie użyteczności i procesy Otwartej Innowacji służą firmom do rozwijania swoich produktów razem z użytkownikami przez wcielanie ich pomysłów w trakcie rozwoju. Oba procesy oddziaływują na siebie i umożliwiają otrzymanie obszernej informacji zwrotnej o użyteczności oprogramowania.

Jednakże, testowanie użyteczności i procesy Otwartej Innowacji nie mają większego znaczenia w średniej wielkości firmach, nawet jeśli używanie nowych technologii i urządzeń narzuca stały rozwój oprogramowania (Fraunhofer IAO: Usability im Mittelstand verankern, 2013). Metody inżynierii użyteczności (UE) zaproponowane w badaniu są stosowane rzadko lub wcale. Fakt ten może być wytłumaczony głównie przez wysokie koszty testowania użyteczności: eksperci UE mogą ocenić produkty rozsądnie tylko, jeśli mają istotną wiedzę w dziedzinie zastosowania produktów. To albo podwyższa cenę ekspertów UE albo kończy się obserwacją skupiającą się jedynie na interfejsie użytkownika. Dodatkowo, laboratoria użyteczności są bardzo kosztowne i zazwyczaj małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą sobie na nie pozwolić, zwłaszcza jeśli wymagane jest iteracyjne, bardziej szczegółowe testowanie użyteczności. Dlatego też, pomiary muszą być opracowane w ramach pilotażu, zdecydowanie kierując zagadnienia użyteczności i Otwartej Innowacji do małych i średnich przedsiębiorstw. Zaproponowane podejście obiecuje zaoferowanie testowania użyteczności jako usługę z istotnymi zaletami kosztowymi. W ten sposób, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa są w stanie zapewnić testy użyteczności niskim kosztem i ich produkty mogą być szybciej gotowe, aby być atrakcyjne handlowo. Z jednej strony, wzmocni to krajową i międzynarodową konkurencyjność firm, a z drugiej strony, akceptacja klienta dla testowanych produktów będzie zwiększona.

Organizacja akcji pilotażowej

Sam pilotaż został stworzony w ramach procesu Otwartej Innowacji: Pomysł na oprogramowanie samokształceniowego testowania użyteczności został opublikowany na portalu, na którym zainteresowani eksperci i (potencjalni) użytkownicy mogli omawiać i oceniać to podejście, jak również informacje zwrotne. Dodatkowo, miało miejsce wiele warsztatów z interesariuszami pilotażu, w celu poprawienia pomysłu i dopracowania struktury technicznej pilotażu. Zespół CyberForum kilka razy wsparł także i wziął udział w Światowym Dniu Użyteczności i UX-Day w Mannheim (Niemcy), aby porozmawiać z ekspertami od użyteczności osobiście i tym samym zyskać więcej wartościowych wkładów dla pilotażu. Dzięki temu, stało się jasne, że całkowity potencjał oprogramowania samokształceniowego testowania użyteczności mógłby odnieść sukces jedynie, gdy włączony będzie proces Otwartej Innowacji.

Podejście

W pierwszym etapie, oprogramowanie testowania użyteczności będzie opracowane jako rozwiązanie „Oprogramowanie-jako-Usługa”. Pozwoli to ekspertom od użyteczności, programistom, badaczom i użytkownikom końcowym przedstawić informację zwrotną o użyteczności oprogramowania, platformach, (mobilnych) aplikacjach, stronach internetowych lub podobnych produktach. Oprogramowanie będzie mogło uczyć się z informacji zwrotnej ekspertów.

Oprogramowanie połączy także możliwość dawania przez użytkowników ogólnej informacji zwrotnej o produktach i oceniania informacji zwrotnych i pomysłów. Pozwoli to na proces Otwartej Innowacji, który doprowadzi do produktów kierowanych bardziej popytem.

W następnym etapie, oprogramowanie będzie przyjęte w sposób, który pozwoli mu na automatyczne dawanie sobie informacji zwrotnej o użyteczności i potencjalnych ulepszeniach dla produktów – opartych na wiedzy i wnioskach z etapu 1. Ze względu na fakt, że Żywe Laboratorium jest ekosystemem dla eksperymentów i współtworzenia z rzeczywistymi użytkownikami w rzeczywistym środowisku, sam pilotaż będzie uważany za Żywe Laboratorium On-line. Tutaj, użytkownicy końcowi, razem z badaczami i firmami oraz instytucjami publicznymi wspólnie odkrywają, projektują i uzasadniają nowe i innowacyjne produkty, usługi, rozwiązania i modele biznesowe.

Wszystkie usługi będą – w czasie fazy testowej – dostępne dla wszystkich uczestników SmarterCity Karlsruhe, łącznie z obywatelami. W następnej końcowej fazie wprowadzającej, pilotaż stanie się „ponadnarodowy”: Zostanie przetłumaczony na angielski i będzie dostępny dla wszystkich partnerów CentraLab – po raz kolejny dostępny przez platformę on-line. Ci ostatni będą mogli zaoferować swoim członkom wszystkie dostępne usługi; w ten sposób wiele firm będzie mogło skorzystać z planowanych efektów projektu pilotażowego CentraLab.

Działania w przyszłości

Jako pierwszy etap first rozwoju testowania użyteczności i oprogramowania Otwartej Innowacji, interesariusze muszą złożyć wniosek o finansowanie. Techniczne oraz finansowe ryzyko planowanego rozwoju jest zbyt wysokie dla interesariuszy.

Interesariusze mają zamiar zbudować Centrum Kompetencji Użyteczności w spółce jawnej, gdy tylko oprogramowanie będzie wdrożone i gotowe do użycia. Zaangażowani eksperci od użyteczności ofiarują swoje kompetencje dotyczące użyteczności i procesów Otwartej Innowacji. Usługi oferowane w Centrum Kompetencji będą mogły obejmować analizy wymagań dotyczące użyteczności produktów IT, zamówienia ekspertów od użyteczności na specjalne tematy lub organizację różnego rodzaju wydarzeń, skupiając się na stematyzowanym doświadczeniu i wymianie informacji (warsztaty, okrągłe stoły, konferencje…). 

Więcej informacji na stronie: http://usebox.eu/

Można się również kontaktować z osobami odpowiedzialnymi za program pilotażowy CentraLab Media i Kreatywność:

Tamara Högler
Ilona Daum