eZdrowie

Nazwa Partnera – Skrót
Region Piemont – PDMT

 

Koncepcja

Region Piemont wdraża projekt pilotażowy o e-zdrowiu mający na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w poruszaniu się na terenach miejskich. Akcja rozwinęła chęć do rozwiązania logistycznych i operacyjnych problemów dla beneficjenta, a ponieważ znak certyfikacji jest obecnie wydawany przez okręg (po uzyskaniu zezwolenia lokalnych publicznych organizacji zdrowia), jest on ważny na terenie całych Włoch, ale procedury uzyskania zezwolenia są inne w każdym mieście i wyznacza to stosowne granice ważności certyfikacji. Dodatkowo, ze względu na to, że obecnie łatwo jest podrobić kupon, zdarzyło się kilka przypadków ich nadużycia.

Rozwiązanie zastosowane w pilotażu oparte jest na rozwoju ujednoliconego i prostego systemu zarządzania i kontroli, który łatwo wdrożyć. Powinien on pozwalać władzom publicznym na posiadanie ujednoliconego systemu kontroli kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Aby projekt był zrównoważony, Region Piemont chce ustanowić stałą platformę ze wszystkimi odpowiednimi interesariuszami (włączając reprezentantów z głównych stowarzyszeń reprezentujących osoby z niepełnosprawnością); istniejąca już platforma technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do zarządzania informacjami o samochodach (publiczny rejestr pojazdów), platforma ICT do zarządzania informacjami sanitarnymi, platforma ICT do zarządzania danymi osobowymi powinny być połączone, aby używać danych efektywniej, w celu stworzenia zintegrowanej bazy danych ICT.

Zaangażowanie użytkowników końcowych co do tematów takich jak zdrowie, integracja społeczna i mobilność zrównoważona było odpowiednim podejściem, w celu pokonania wąskiego gardła i problemów ze zgłaszaniem ram regulacyjnych.

Pilotaż przyczynia się także do wdrażania rekomendacji nr 8546/98 Rady Unii Europejskiej, której znakowanie obowiązuje już w 15 krajach Europy; możliwość przeniesienia wyników pilotażu na inne miasta Europy Centralnej może także sprzyjać rozwojowi ponadlokalnego żywego laboratorium na ten temat.

Więcej informacji na stronie: http://www.regione.piemonte.it/innovazione/index.php?option=com_content&task=view&id=2183

Można się również kontaktować z osobami odpowiedzialnymi za program pilotażowy CentraLab eZdrowie:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.