Programy pilotażowe


Pilotowanie Żywych Laboratoriów

Najistotniejszym elementem w projekcie CentraLab jest planowanie międzynarodowych projektów pilotażowych. Każdy z partnerów projektu prowadzi projekt pilotażowy w konkretnej dziedzinie i uczestniczy w dwóch innych programach. W związku z tym każdy partner ma dwóch partnerów, którzy współuczestniczą w jego programie. W sumie 10 partnerów z 8 krajów będzie prowadziło 10 programów pilotażowych. W CentraLab ta koncepcja jest określana za pomocą oddolnej definicji wielopoziomowych struktur zarządzania, zaczynającej od innowacyjnych programów partnerskich, a kończąc na poziomie międzynarodowym, na jednolitym skalowaniu modelu sieciowego. Wprowadza to do dynamiki innowacji istotny efekt powielania w obszarach takich, jak przemysł, rolnictwo, środowisko, transport itp.

 

Pilotowanie sieci Żywych Laboratoriów:

Jednym z najlepszych sposobów podejścia do pilotowania Żywych Laboratoriów jest przedstawiony na powyższym rysunku. Istotną zaletą tej koncepcji jest to, że nie jest ona zarządzana centralnie, więc może być spójna z różnymi modelami kształtowania i rozwoju Żywych Laboratoriów, pozostawiając jednocześnie otwarte drzwi dla dzielenia się całością lub częścią kluczowych właściwości (społeczności lokalne, infrastruktura teleinformatyczna, metodologie itp.) w perspektywie współpracy transgranicznej.
Międzynarodowa wartość Żywych Laboratoriów dla sektora B+R teleinformatyki jest dwojaka. Po pierwsze, obszary zastosowania o większym potencjale rynkowym, zwłaszcza w dziedzinach takich, jak zarządzanie środowiskiem są rozpatrywane w swoim naturalnym kontekście międzynarodowym. Po drugie, model wspólnego projektowania, będący rdzeniem modelu Living Lab, znacznie zyskuje na skuteczności dzięki jego zastosowaniu na przestrzeni różnic kulturowych, socjoekonomicznych i normatywnych, charakteryzujących różne regiony Europy Środkowej.

 

Bezpośrednie linki do projektów pilotażowych:

Zmiana Klimatu
Ekoturystyka
eZdrowie

Sprawność
Energetyczna
Środowisko
i Edukacja
Media
i Kreatywność
Sieci
Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Mobilność
Rozwój
Wsi
Zarządzanie
Odpadami