Katalog dotyczący Partnerstwa

Katalog dotyczący Partnerstwa jest katalogiem online w którego skład wchodzą interesariusze projektów pilotażowych CentraLabu, oraz uczestnicy, którzy brali udział w działaniach upowszechniających (uniwersytety, ośrodki badawcze, władze lokalne i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i LivingLabs).