Uniwersytet w Vorarlbergu

Uniwersytet w Vorarlbergu (FVH) – Austria

www.fhv.at

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Vorarlbergu ma udokumentowane doświadczenie w tworzeniu rozwiązań z zaangażowaniem ponad 100 przedsiębiorstw oraz organizacji międzynarodowych, jak również w efektywnym pozyskiwaniu finansowania i grantów ze źródeł zewnętrznych. Uczelnia współpracuje z przemysłem w ramach wysokokonkurencyjnych badań mających na celu tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nauk stosowanych. Jako Uniwersytet Nauk Stosowanych uczelnia koncentruje się na współpracy z biznesem i przemysłem, a mianowicie na wzajemnym uczeniu się oraz wymianie wiedzy. Na potrzeby tej współpracy Uniwersytet skupił swoje zasoby w trzech strategicznych obszarach tj.: mikrotechnologia, technologie ukierunkowane na użytkownika oraz inżynieria produktu i procesu. Uniwersytet chętnie udostępnia swoje rozwiązania zarówno małym i średnim firmom, jak też przedsiębiorcom międzynarodowym.