Uniwersytet w Mariborze

Uniwersytet w Mariborze (UNMB) – Słowenia

www.fov.uni-mb.si

http://www.um.si/CGP/FOV/Documents/logo-um-fov-ang.png

Uniwersytet w Mariborze jest jedną z wiodących instytucji zapewniających doskonałe warunki dla rozwoju regionalnego w Słowenii. Uczelnia jest bardzo aktywna w obszarze współpracy międzynarodowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Uczelni Europejskich oraz sieci ALADIN (ALpejsko ADriatyckie INicjatywy). Będący partnerem projektu Wydział Nauk Organizacyjnych ma ponad 50-letnią tradycję w zakresie edukacji. Obecnie realizuje programy w obszarze systemów informatycznych, zasobów ludzkich, systemów edukacyjnych, systemów dla biznesu i pracy. Na działalność badawczą wydziału składają się liczne laboratoria i utworzone e-Centrum. E-Centrum jest zaangażowane w projekty badawcze, prototypowanie, doradztwo i szkolenia na poziomie krajowym i międzynarodowym. Organizacja prowadzona jest w oparciu o podejście „Żywych Laboratoriów”. Angażując sektor biznesu i organizacji publicznych, użytkowników, dostawców usług informatycznych oraz uniwersytety UNMB funkcjonuje jako eLivingLab i jest członkiem Europejskiej Sieci LivingLabs (ENoLL).