Politechnika w Koszycach

Politechnika w Koszycach (TUKE) – Słowacja

www.tuke.sk

Politechnika w Koszycach posiada 9 wydziałów, na których studiuje ponad 16 tys. studentów. Na uczelni pracuje ponad 900 nauczycieli i taka sama liczba kadry badawczej i administracyjnej. Politechnika w Koszycach jest liderem rozwoju innowacji w sektorze technologii teleinformatycznych na Słowacji. Główne wydziały, których działalność odnosi się do biznesu, innowacji oraz gospodarki opartej na sieciach powiązań to: Wydział Ekonomii, Inżynierii oraz Informatyki, a także Wydział Górnictwa, Ekologii, Zarządzania i Geotechnologii (BERG). Projekty badawcze (5, 6, 7 PR) koncentrowały się dotychczas na tworzeniu powiązań biznesowych, socjoekonomicznych analizach wpływu technologii teleinformatycznych, e-biznesie oraz budowaniu zaufania w sieciach biznesowych. Ważne były także zarządzanie wiedzą, technologie internetowe, logistyka, e-administracja czy rozwój regionalny. Kadra uczelni posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Wśród realizowanych na skalę europejską projektów badawczo-rozwojowych wymienić należy WEBOCRACY (sieć wspierająca e-Demokrację), PRISMA (innowacyjne modele oraz oceny dla e-Biznesu), BEEP (najlepsze praktyki e-Europejskie), KNOWWEB (wsparcie sieci dla zarządzania wiedzą w firmie).