Kielecki Park Technologiczny

Kielecki Park Technologiczny (KPT) – Polska

www.technopark.kielce.pl


Kielecki Park Technologiczny to wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej, działający w obszarze nowoczesnej infrastruktury. Jest miejscem nastawionym na rozwój. Park w swojej ofercie posiada nowoczesną i profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę. Dysponuje także gotowymi do inwestowania terenami. Swoją działalnością wspiera funkcjonowanie nowych innowacyjnych firm oraz tworzy optymalne warunki do rozwoju przedsiębiorstw już istniejących na rynku. Do dyspozycji oddaje powierzchnie biurowe, laboratoryjne oraz produkcyjne. Oferta KPT jest zawsze odpowiedzią na indywidualne potrzeby partnerów. KPT skupia wokół siebie zarówno podmioty ze środowiska naukowego, jak i biznesowego. Daje możliwość komercjalizacji wyników badań naukowych. Jest także miejscem, w którym realizowane są międzynarodowe przedsięwzięcia, dzięki którym udaje się wyprofilować specjalizację podmiotów pod kątem wybranych sektorów gospodarki.