E-Instytut

E-Instytut (EZVD) – Słowenia

www.ezavod.si

E-Insytut wspiera zrównoważony rozwój oparty na wdrożeniach w sektorze B+R oraz innowacyjnych projektach, w tym finansowanych z funduszy europejskich, w obszarze ekologii, energii, ekonomii i e-biznesu. E-Instytut funkcjonuje jako „Żywe Laboratorium” (w ramach sieci ENoLL), a w swoich działaniach koncentruje się na efektywności energetycznej oraz rozwoju innowacji w oparciu o inicjatywy użytkowników. Długoterminowa strategia E-Instytut Living Lab zakłada promocję zrównoważonej efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii poprzez świadczenie innowacyjnych usług opartych na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych, dających możliwość tworzenia nowych form współpracy. E-Instytut funkcjonuje jako mechanizm dla zmian socjo-technicznych w obszarze efektywności energetycznej oraz gospodarki odpadami. Jako „Żywe Laboratorium” podejmuje się również zadania przedefiniowania i przebudowy zakresu aktywności podejmowanych w sferze efektywności energetycznej.