Centrum Transferu Technologii Corvinno

Centrum Transferu Technologii Corvinno (CTTC) – Węgry

www.corvinno.hu


Centrum Transferu Technologii Corvinno to powstała przy Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie spółka typu spin-off. Została powołana do życia przez grupę naukowców, którzy postanowili utworzyć organizację skoncentrowaną całkowicie na wykorzystaniu wiedzy oraz doświadczenia. Grupa Corvinno sprawdziła się w przewodzeniu zarówno organizacjom należącym do sektora publicznego jak i do sektora prywatnego. Zespół Corvinno łączy wyjątkową kombinację innowacyjności, skutecznego zarządzania oraz wiedzy i doświadczenia technicznego z wartościami zawodowymi i etycznymi. Corvinno jest dumne z prowadzenia prestiżowych projektów badawczych w obszarze nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz rozpowszechnianiu ich rezultatów. Prezentowane są one na konferencjach, w publikacjach oraz podczas szkoleń.