Czeskie Centrum Rozwoju Nauki i Społeczeństwa

Czeskie Centrum Rozwoju Nauki i Społeczeństwa (CCSS) – Czechy

www.ccss.czCzeskie Centrum Rozwoju Nauki i Społeczeństwa (CCSS) to niezależne, działające non-profit stowarzyszenie, w którego skład wchodzą małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii, administracja publiczna oraz jednostki badawcze. CCSS jest rodzajem wirtualnego centrum doskonalenia, skupiające swą działalność na wdrażaniu technologii z zakresu komunikacji i nawigacji, mających potencjał do dalszego zrównoważonego rozwoju. Działania CCSS koncentrują się na międzynarodowych projektach badawczych i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. CCSS wspiera sieci współpracy (w tym „Żywe Laboratoria”) małych i średnich przedsiębiorstw w ramach gospodarek regionalnych. CCSS jest aktywne w obszarze rolnictwa, przemysłu, edukacji oraz usług. Priorytetem dla CCSS jest ochrona środowiska oraz zarządzanie kryzysowe. Stowarzyszenie uczestniczy w organizacji wielu międzynarodowych konferencji, m.in. GI2011-X-border-SDI/GDI-Sympozjum, a także Europejska Federacja Technologii Teleinformatycznych w Rolnictwie, Żywności oraz Środowisku/Światowy Kongres na temat wykorzystania komputerów w rolnictwie.