E-Instytut

E-Instytut (EZVD) – Słowenia

www.ezavod.si

E-Insytut wspiera zrównoważony rozwój oparty na wdrożeniach w sektorze B+R oraz innowacyjnych projektach, w tym finansowanych z funduszy europejskich, w obszarze ekologii, energii, ekonomii i e-biznesu. E-Instytut funkcjonuje jako „Żywe Laboratorium” (w ramach sieci ENoLL), a w swoich działaniach koncentruje się na efektywności energetycznej oraz rozwoju innowacji w oparciu o inicjatywy użytkowników. Długoterminowa strategia E-Instytut Living Lab zakłada promocję zrównoważonej efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii poprzez świadczenie innowacyjnych usług opartych na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych, dających możliwość tworzenia nowych form współpracy. E-Instytut funkcjonuje jako mechanizm dla zmian socjo-technicznych w obszarze efektywności energetycznej oraz gospodarki odpadami. Jako „Żywe Laboratorium” podejmuje się również zadania przedefiniowania i przebudowy zakresu aktywności podejmowanych w sferze efektywności energetycznej.

Centrum Transferu Technologii Corvinno

Centrum Transferu Technologii Corvinno (CTTC) – Węgry

www.corvinno.hu


Centrum Transferu Technologii Corvinno to powstała przy Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie spółka typu spin-off. Została powołana do życia przez grupę naukowców, którzy postanowili utworzyć organizację skoncentrowaną całkowicie na wykorzystaniu wiedzy oraz doświadczenia. Grupa Corvinno sprawdziła się w przewodzeniu zarówno organizacjom należącym do sektora publicznego jak i do sektora prywatnego. Zespół Corvinno łączy wyjątkową kombinację innowacyjności, skutecznego zarządzania oraz wiedzy i doświadczenia technicznego z wartościami zawodowymi i etycznymi. Corvinno jest dumne z prowadzenia prestiżowych projektów badawczych w obszarze nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz rozpowszechnianiu ich rezultatów. Prezentowane są one na konferencjach, w publikacjach oraz podczas szkoleń.

CyberForum

CyberForum (CF) – Niemcy

www.cyberforum.deCyberForum jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się sieci sektora technologii informatycznych w Niemczech. Jest również częścią największego Klastra Software w Europie. Utworzone w 1997 roku, działające non-profit stowarzyszenie, wspiera firmy typu start-up oraz młodych przedsiębiorców z okolicy Karlsruhe. Bogate grono kluczowych uczestników inicjatywy, skupiające państwowe/regionalne instytucje, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje, liczy ponad 900 członków. Według Europejskiego Obserwatorium Klastrów Region Karlsruhe jest jednym z najbardziej obiecujących europejskich klastrów sektora technologii informatycznych. Dzięki dużej liczbie projektów klaster ma na poziomie lokalnym znaczący udział w rozwoju technologii, które kształtują przyszłość Internetu oraz usług.

Czeskie Centrum Rozwoju Nauki i Społeczeństwa

Czeskie Centrum Rozwoju Nauki i Społeczeństwa (CCSS) – Czechy

www.ccss.czCzeskie Centrum Rozwoju Nauki i Społeczeństwa (CCSS) to niezależne, działające non-profit stowarzyszenie, w którego skład wchodzą małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii, administracja publiczna oraz jednostki badawcze. CCSS jest rodzajem wirtualnego centrum doskonalenia, skupiające swą działalność na wdrażaniu technologii z zakresu komunikacji i nawigacji, mających potencjał do dalszego zrównoważonego rozwoju. Działania CCSS koncentrują się na międzynarodowych projektach badawczych i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. CCSS wspiera sieci współpracy (w tym „Żywe Laboratoria”) małych i średnich przedsiębiorstw w ramach gospodarek regionalnych. CCSS jest aktywne w obszarze rolnictwa, przemysłu, edukacji oraz usług. Priorytetem dla CCSS jest ochrona środowiska oraz zarządzanie kryzysowe. Stowarzyszenie uczestniczy w organizacji wielu międzynarodowych konferencji, m.in. GI2011-X-border-SDI/GDI-Sympozjum, a także Europejska Federacja Technologii Teleinformatycznych w Rolnictwie, Żywności oraz Środowisku/Światowy Kongres na temat wykorzystania komputerów w rolnictwie.

Kielecki Park Technologiczny

Kielecki Park Technologiczny (KPT) – Polska

www.technopark.kielce.pl


Kielecki Park Technologiczny to wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej, działający w obszarze nowoczesnej infrastruktury. Jest miejscem nastawionym na rozwój. Park w swojej ofercie posiada nowoczesną i profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę. Dysponuje także gotowymi do inwestowania terenami. Swoją działalnością wspiera funkcjonowanie nowych innowacyjnych firm oraz tworzy optymalne warunki do rozwoju przedsiębiorstw już istniejących na rynku. Do dyspozycji oddaje powierzchnie biurowe, laboratoryjne oraz produkcyjne. Oferta KPT jest zawsze odpowiedzią na indywidualne potrzeby partnerów. KPT skupia wokół siebie zarówno podmioty ze środowiska naukowego, jak i biznesowego. Daje możliwość komercjalizacji wyników badań naukowych. Jest także miejscem, w którym realizowane są międzynarodowe przedsięwzięcia, dzięki którym udaje się wyprofilować specjalizację podmiotów pod kątem wybranych sektorów gospodarki.

Informatica Trentina S.A.

Informatica Trentina S.A. (INTN) – Włochy

www.infotn.itTasLab to inicjatywa koordynowana przez spółkę Informatica Trentina, należącą do Prowincji Trento. Informatica Trentina reprezentuje oraz koordynuje prace jednostek badawczych z obszaru technologii teleinformatycznych oraz licznych lokalnych przedsiębiorstw. Zainteresowani współpracą podpisali list intencyjny dotyczący poparcia spółki. W związku z dynamicznym rozwojem coraz więcej instytucji jest zainteresowanych możliwością przyłączenia się do inicjatywy TasLab. Wsparcie administracji lokalnej w podejmowanych działaniach oraz udział Informatica Trentina w wielu innowacyjnych projektach dla jednostek B+R, zarówno na skalę krajową, jak i międzynarodową pozwala na objęcie szerokim zasięgiem wielu grup użytkowników. Ponadto, TasLab podpisało porozumienia z innymi laboratoriami (m.in. ze Słowenii, z Irlandii, z Europejskim Instytutem Badań Przestrzeni Kosmicznej w Trascati, LL prof. Inchingolo w Trieste), i zostało członkiem Środkowoeuropejskiej inicjatywy Living Lab.

Region Piedmont

Region Piedmont (PDMT) – Włochy

www.regione.piemonte.it

Region Piedmont to obszar położony w północno-zachodnich Włoszech. Zamieszkuje go ponad 4 miliony mieszkańców, a jego PKB w 2009 roku wyniosło 124 mln Euro. W tej części Włoch siedzibę mają liczne ośrodki badawcze i edukacyjne, w tym 4 uniwersytety, ponad 220 publicznych i prywatnych ośrodków badawczych, 380 laboratoriów, 6 parków naukowych i technologicznych oraz 12 centrów działających na rzecz innowacji oraz wsparcia inkubatorów. Obszar Piedmont posiada ugruntowaną strukturę finansową oraz produkcyjną, skupia 8,1% kapitału krajowego Włoch. Stanowi bazę dla 468 000 przedsiębiorstw (7,7% udziału w kraju) i jest kolebką włoskiego przemysłu motoryzacyjnego. Znane na całym świecie – Torino jest miastem rodzinnym marki Fiat. Region stanowi również zaplecze dla wiodących, wyspecjalizowanych przedsiębiorstw z branży robotyki, technik teleinformatycznych, nauk przyrodniczych, energii oraz środowiska. Tutaj prężnie rozwijają się także wzornictwo przemysłowe, logistyka czy farmacja. Partner projektu: Dyrekcja ds. Innowacji, Badań i Uniwersytetu jest jednym z 17 oddziałów funkcjonujących w ramach władz lokalnych Regionu Piemont.

Politechnika w Koszycach

Politechnika w Koszycach (TUKE) – Słowacja

www.tuke.sk

Politechnika w Koszycach posiada 9 wydziałów, na których studiuje ponad 16 tys. studentów. Na uczelni pracuje ponad 900 nauczycieli i taka sama liczba kadry badawczej i administracyjnej. Politechnika w Koszycach jest liderem rozwoju innowacji w sektorze technologii teleinformatycznych na Słowacji. Główne wydziały, których działalność odnosi się do biznesu, innowacji oraz gospodarki opartej na sieciach powiązań to: Wydział Ekonomii, Inżynierii oraz Informatyki, a także Wydział Górnictwa, Ekologii, Zarządzania i Geotechnologii (BERG). Projekty badawcze (5, 6, 7 PR) koncentrowały się dotychczas na tworzeniu powiązań biznesowych, socjoekonomicznych analizach wpływu technologii teleinformatycznych, e-biznesie oraz budowaniu zaufania w sieciach biznesowych. Ważne były także zarządzanie wiedzą, technologie internetowe, logistyka, e-administracja czy rozwój regionalny. Kadra uczelni posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Wśród realizowanych na skalę europejską projektów badawczo-rozwojowych wymienić należy WEBOCRACY (sieć wspierająca e-Demokrację), PRISMA (innowacyjne modele oraz oceny dla e-Biznesu), BEEP (najlepsze praktyki e-Europejskie), KNOWWEB (wsparcie sieci dla zarządzania wiedzą w firmie).

Uniwersytet w Mariborze

Uniwersytet w Mariborze (UNMB) – Słowenia

www.fov.uni-mb.si

http://www.um.si/CGP/FOV/Documents/logo-um-fov-ang.png

Uniwersytet w Mariborze jest jedną z wiodących instytucji zapewniających doskonałe warunki dla rozwoju regionalnego w Słowenii. Uczelnia jest bardzo aktywna w obszarze współpracy międzynarodowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Uczelni Europejskich oraz sieci ALADIN (ALpejsko ADriatyckie INicjatywy). Będący partnerem projektu Wydział Nauk Organizacyjnych ma ponad 50-letnią tradycję w zakresie edukacji. Obecnie realizuje programy w obszarze systemów informatycznych, zasobów ludzkich, systemów edukacyjnych, systemów dla biznesu i pracy. Na działalność badawczą wydziału składają się liczne laboratoria i utworzone e-Centrum. E-Centrum jest zaangażowane w projekty badawcze, prototypowanie, doradztwo i szkolenia na poziomie krajowym i międzynarodowym. Organizacja prowadzona jest w oparciu o podejście „Żywych Laboratoriów”. Angażując sektor biznesu i organizacji publicznych, użytkowników, dostawców usług informatycznych oraz uniwersytety UNMB funkcjonuje jako eLivingLab i jest członkiem Europejskiej Sieci LivingLabs (ENoLL).

Uniwersytet w Vorarlbergu

Uniwersytet w Vorarlbergu (FVH) – Austria

www.fhv.at

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Vorarlbergu ma udokumentowane doświadczenie w tworzeniu rozwiązań z zaangażowaniem ponad 100 przedsiębiorstw oraz organizacji międzynarodowych, jak również w efektywnym pozyskiwaniu finansowania i grantów ze źródeł zewnętrznych. Uczelnia współpracuje z przemysłem w ramach wysokokonkurencyjnych badań mających na celu tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nauk stosowanych. Jako Uniwersytet Nauk Stosowanych uczelnia koncentruje się na współpracy z biznesem i przemysłem, a mianowicie na wzajemnym uczeniu się oraz wymianie wiedzy. Na potrzeby tej współpracy Uniwersytet skupił swoje zasoby w trzech strategicznych obszarach tj.: mikrotechnologia, technologie ukierunkowane na użytkownika oraz inżynieria produktu i procesu. Uniwersytet chętnie udostępnia swoje rozwiązania zarówno małym i średnim firmom, jak też przedsiębiorcom międzynarodowym.