Koncepcja LivingLab

Living Lab to ekosystem służący do eksperymentowania i współtworzenia wraz z użytkownikami rzeczywistymi w środowiskach rzeczywistych, gdzie użytkownicy końcowi, wraz z naukowcami, firmami i instytucjami publicznymi wspólnie badają, projektują i zatwierdzają nowe oraz innowacyjne produkty, usługi, rozwiązania i modele biznesowe.

 

Living Lab, jako sterowana przez użytkownika koncepcja rozwoju nowych produktów i usług teleinformatycznych, stoi na czele trendu zmierzającego w kierunku takiego postrzegania innowacyjności, które, według Rady UE ds. Konkurencyjności, „potwierdza znaczenie zachęcania do wszelkich form innowacyjności – zarówno technologicznej, jak i nietechnologicznej – w szczególności takich, które przybliżają innowacje do potrzeb rynkowych i lepiej reagują na potrzeby użytkownika.” Jako, że model Living Lab wprowadza infrastrukturę B+R teleinformatyki w życie codzienne, np. do obszarów wiejskich lub okolic mieszkalnych, wartość dodana nowych produktów i usług teleinformatycznych staje się funkcją wyjątkowych zalet zaangażowanych osób i terenów. Ponadto transwersalna, przyciągająca popyt strategia innowacji CentraLab stymuluje większą spójność polityki z szerszymi celami rozwoju regionalnego, a także międzynarodową współpracę w zakresie powszechnym.