CentraLab

  
  • Program: Europa Środkowa – Europejska Współpraca Terytorialna
  • Czas trwania: 1.05.2011 – 30.04.2014
  • Partner wiodący: E-zavod (SI)
  • Konsorcjum Projektu: 10 partnerów Projektu z ośmiu krajów UE
  • Główne działanie: 10 transgranicznych projektów pilotażowych

 

 

Czytaj więcej: CentraLab

Koncepcja LivingLab

Living Lab to ekosystem służący do eksperymentowania i współtworzenia wraz z użytkownikami rzeczywistymi w środowiskach rzeczywistych, gdzie użytkownicy końcowi, wraz z naukowcami, firmami i instytucjami publicznymi wspólnie badają, projektują i zatwierdzają nowe oraz innowacyjne produkty, usługi, rozwiązania i modele biznesowe.

 

Czytaj więcej: Koncepcja LivingLab