E-Institute

E-Institute (EZVD) – Szlovénia

www.ezavod.si

Az E-Institute tevékenységeinek középpontjában a fenntartható fejlődés támogatására és megvalósítására irányuló kutatás-fejlesztési és innovációs projektek állnak az ökológia, az energia, a gazdaság és az e-business területén, Európai tőke felhasználásával. Az E-Institute egyben Living Labként is működik (az ENoLL hálózat tagjaként), elsősorban az energiahatékonyságra és a felhasználók által vezérelt innovációfejlesztésre összpontosítva. Az E-Institute Living Lab hosszú távú stratégiájának célja a fenntartható energiahatékonyság és a megújuló energiák fejlesztésének segítése az együttműködés új formáit lehetővé tévő, innovatív IKT szolgáltatások által. Az E-Institute a társadalmi és technológiai változások katalizátoraként működik az energiahatékonyság és hulladékgazdálkodás területén csakúgy, mint az energiahatékonysággal kapcsolatos tevékenység újrafogalmazásában és átalakításában.

Corvinno Technológia Transzfer Központ

Corvinno Technológia Transzfer Központ (CTTC) – Magyarország

www.corvinno.hu

A Corvinno Technológia Transzfer Központ Non-profit Kft. a Budapesti Corvinus Egyetem közhasznú spin-off cégeként működik. Megalakulásakor az alapító tagok szeme előtt egy olyan szervezet képe lebegett, mely teljes mértékben képes a felgyülemlett tudás és tapasztalatok kiaknázására. Az alapító tagok már számtalan korábbi projektben bizonyították szakértelmüket és rátermettségüket, mind a közszolgálati, mind pedig a magánszektorban. A Corvinno csapat különlegességét az innovációs képesség, menedzsment és technológiai tudás egyedi kombinációja, és ezen területek szüntelen fejlesztése jelenti. A csapat tagjai közös szakmai szemléletmódot és etikai értékeket vallanak. Büszkeséggel tölt el minket, hogy kiemelkedő informatikai és telekommunikációs innovációs projekteket hajthatunk végre, szakmai tapasztalatunkat tanácsadási projektekben ügyfeleink és partnereink szolgálatába állíthatjuk, és tapasztalatainkat konferenciákon, publikációkban és oktatási tevékenységeink keretében megoszthatjuk az érdeklődőkkel.

CyberForum

CyberForum (CF) – Németország

www.cyberforum.de

A CyberForum az egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő IT-hálózat Németországban, és a legnagyobb európai szoftverklaszter része. 1997-ben létrejött non-profit szervezetként induló és fiatal vállalkozásokat támogat a karlsruhei régióban. A partnerek széles köre bőven meghaladja a 900 tagot, köztük állami és regionális intézmények, KKV-k és nagyvállalkozások is találhatóak. A European Cluster Observatory szerint Karlsruhe régiója az egyik legkiemelkedőbb európai IKT klaszter. Az itteni élenjáró projektek hozzájárultak az olyan helyi technológiai fejlesztésekhez, amelyek meghatározzák az internetes és mobilszolgáltatások jövőjét. A felmerülő trendek sikeres felismerése és segítése lehetővé teszi a klaszter számára a globális ismertség megszerzését és megtartását.

Czech Centre for Science and Society

Czech Centre for Science and Society (CCSS) – Csehország

www.ccss.czA Cseh Tudományos és Társadalmi Központ high-tech kis- és középvállalkozások, közigazgatási intézmények és kutatószervezetek társulása, független, non-profit civil szervezet. A CCSS egy olyan virtuális kiválósági központ, amelynek fókuszában a fenntartható fejlődés lehetőségét magukban hordozó új kommunikációs és navigációs technológiák megvalósítása áll. A szervezet nemzetközi tevékenységekre koncentrál a nemzetközi kutatási projektek és a modern technológiák felhasználásának területén. A CCSS támogatja a regionális gazdaságokhoz tartozó kis- és közepes vállalatok hálózatainak együttműködését (beleértve a Living Labeket). A CCSS a mezőgazdaság, az ipar, az oktatás és a szolgáltatások területén aktív. A CCSS tevékenységeinek fő célja a környezetvédelem és válságkezelés, de részt vesz számos nemzetközi konferencia szervezésében is, mint például a GI2011-Xborder- SDI/GDI-Symposium vagy a European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment / World Congress on Computers in Agriculture.

Kielce Technology Park

Kielce Technology Park (KTP) – Lengyelország

www.technopark.kielce.pl

A Kielce Technology Park gazdasági tevékenységekhez biztosít multifunkcionális területet a jövőbeli innovációk és az új technológiák terén tevékenykedők számára. A KTP a tudásalapú gazdasági szerkezetet megvalósítását célzó regionális fejlesztés leghaladóbb és legátfogóbb intézményi tevékenységeit képviseli. A KTP abban segíti az újonnan alapított, innovatív cégeket, hogy a megfelelő érettségi szintet elérve önállóan tudjanak működni a piacon. A Kielce Technology Park infrastruktúráját két zóna alkotja: a Technológiai Inkubátor kezdő vállalkozások számára jött létre, a Technológiai Központhoz pedig gyártócsarnokok, irodai, laboratóriumi, gyártási funkciókat egyesítő épületek és teljesen kiépített ingatlanberuházási területek tartoznak. A KTP a regionális innovációs stratégia megalkotásának kulcsszereplője, és a Lab Design Clustert létrehozó megállapodás kezdeményezője.

Informatica Trentina SpA

Informatica Trentina SpA (INTN) – Olaszország

www.infotn.it


A Trento Autonóm Tartomány kizárólagos tulajdonában álló Informatica Trentina vezeti a Taslab kezdeményezést. Az Informatica Trentina képviseli és koordinálja trentinói IKT kutatóközpontokat, számos felhasználói szervezetet és sok helyi vállalatot. A fent említett szervezetek mindegyike együttműködési megállapodást írt alá az Informatica Trentinával. A kezdeményezés folyamatos növekedésével és megerősödésével sok más szervezet csatlakozása is várható. A TasLab teljes regionális lefedettségét a helyi közigazgatás és az Informatica Trentina nemzeti innovációs projektekben vállalt aktív szerepe, és a kutatási központok számos európai projektje egészíti ki (melyek közül sok a végfelhasználók bevonását állítja fókuszba). A TasLab kezdeményezés emellett kapcsolatban áll számos már létező Living Labbel (Szlovénia, Írország, a frascati ESA, illetve Inchingolo professzor trieszti Living Labje), Trentino pedig tagja a közép-európia LL kezdeményezésnek.

Piemont régió

Piemont régió (PDMT) – Olaszország

www.regione.piemonte.it

Az Innovációs, Kutatási és Egyetemi Igazgatóság Piemont régió helyi közigazgatási szerve 17 egységének az egyike. Az Észak-Nyugat Olaszország területén fekvő régiónak több mint 4 millió lakosa van, GDP-je pedig 2009-ben elérte a 124 milliót. Nemzetközileg elismert oktatási és kutatási intézményeknek, valamint komptenciaközpontoknak ad otthont: 4 egyetem, több mint 220 állami és magán kutatóközpont, 380 laboratórium, 6 technológiai és tudományos park, 12 innovációs és inkubátor központ. A terület stabil pénzügyi és ipari háttérrel rendelkezik, és az olasz nemzeti összvagyon 8,1%-át adja. A 468.000 vállalatnak (az olasz vállalkozások 7,7%-ának) otthont adó, és – a torinói székhelyű Fiatnak köszönhetően – nemzetközileg is az olasz autóipar bölcsőjeként ismert régió a székhelye számos első rangú vállalatnak a robotika, az IKT, az élettani tudományágak, az energia és a környezettudomány, az űrtechnológia, az ipari tervezés, a logisztika, a gyógyszerészet, az egészségügy és az mezőgazdasági élelmiszerek területén.

Kassai Műszaki Egyetem

Kassai Műszaki Egyetem (TUKE) – Szlovákia

www.tuke.sk

Az egyetemnek 9 kara és körülbelül 16.000 nappali képzésen résztvevő hallgatója van. Az intézményben közel 900 tanár és ugyanennyi kutató és adminisztrációs személyzet dolgozik. A Kassai Műszaki Egyetem a szlovákiai régió IKT innovációs és fejlesztési tevékenységének vezető szereplője. Az üzleti tevékenységhez, innovációhoz és hálózati gazdasághoz kapcsolódó főbb karok Közgazdasági, a Mérnöki és Informatikai karok és a BERG. Kutatási projektjeik (5,6,7RP) középpontjában az üzleti kapcsolati hálózatok, az IKT társadalmi-gazdasági hatásainak vizsgálata, az e-business, a bizalomépítés az üzleti hálózatokban, a tudásmenedzsment, a webes technológiák, a logisztika, az e-kormányzat, a regionális fejlesztések stb. állnak. Az egyetem munkatársai kiterjedt tapasztalattal rendelkeznek az ezen a területen működő nemzetközi projektekben való részvételben és ezek vezetésében. Ilyen EU-s K+F projekt például a WEBOCRACY (az e-demokrácia webes támogatása), a PRISMA (innovációs modellek és lehetőségek az e-Business területén), a BEEP (a legjobb eEurópa gyakorlatok), a KNOWWEB (vállalati tudásmenedzsment webes támogatása).

Maribori Egyetem

Maribori Egyetem (UNMB) – Szlovénia

www.fov.uni-mb.si

http://www.um.si/CGP/FOV/Documents/logo-um-fov-ang.png

A Maribori Egyetem azon jelentős intézmények egyike, amelyek Szlovéniában a regionális fejlesztések kiemelkedő feltételeit biztosítják, emellett aktív résztvevője számos különféle nemzetközi együttműködésnek, például az Európai Egyetemek Szövetségének és az ALADIN-nak, vagyis az „Alpok-Adria Kezdeményezés”-nek. Az egyetem Szervezeti Tudományok kara több mint 50 éves múltra tekint vissza az oktatásban, ma pedig Bologna programokat biztosít az információs rendszerek, a humán erőforrás és oktatási rendszerek, valamint az üzleti és munkaügyi rendszerek területén. A kari kutatások számos laboratóriumban és az eCenterben folynak. Az eCenter részt vesz kutatási projektekben, prototipizálásban, emellett szakértést, valamint oktatást és tréningeket nyújt nemzeti és nemzetközi szinten. Tevékenységeit a Living Lab módszer alapján szervezi és végzi, az üzleti és kormányzati szervezetek, felhasználók, IT szolgáltatók és egyetemek szoros bevonásával. Az így létrejött eLiving Lab az ENOLL szlovéniai alapító tagja.

Vorarlbergi Egyetem

Vorarlbergi Egyetem (FHV) – Ausztria

www.fhv.at

Az Alkalmazott Tudományok Vorarlbergi Egyeteme eddigi tevékenységes során világszerte 100 vállalattal és szervezettel való együttműködésben hozott létre megoldásokat, projektjeihez pedig széles körű támogatást és finanszírozást szerzett. Az FHV az ipar szereplőivel versenyen kívüli és versenyszerű kutatásokban vesz részt az alkalmazott tudományok terén nyújtható innovatív megoldások felkutatása érdekében. Mint az alkalmazott tudományok egyeteme, az FHV tevékenységének központi eleme az üzleti és ipari élet szereplőivel való együttműködés, vagyis annak egymástól való megtanulása, hogy mi lehetséges a kutatólaboratóriumban, és mi a valós élet kontextusában. Az üzleti és ipari élet szereplőivel indított közös vállalkozásokban az egyetem három fő területre csatornázta erőforrásait: mikrotechnológia, felhasználó-központú technológia, termék- és folyamattervezés. Az Egyetem büszkén mondhatja, hogy mind KKV-k, mind világszinten vezető vállalkozások számára egyaránt biztosított megoldásokat.