CentraLab

  
 • Program: Közép-Európa - Európai Területi Együttműködési Célkitűzés
 • Időtartam: 2011. május 5. - 2014. április 30.
 • Vezető partner: E-zavod (Szlovénia)
 • Projekt konzorcium: 10 projektpartner 8 EU-tagországból
 • Fő tevékenység: 10 különböző, határokon átnyúló pilot projekt

 

 

A CentraLab a TN MED program MedLab projektjének megközelítési módjára és módszertanára épít, hogy teljesítse a közép-európai régiók szükségleteit és céljait, a jó gyakorlatok intenzív átadásával az Európai Területi Együttműködés két periférikusabb területe között. Ennek során a projekt célja, hogy Közép-Európát egy széleskörű innovációs laboratóriummá alakítsa, annak szociális, szervezeti és technológiai dimenzióival együtt. A CentraLab így az új innovációs modell versenyelőnyének tisztázását célozza, amely Közép-Európa mélyen gyökerező, közös kulturális örökségéből merít, hogy megerősítse a területi kohéziót, előmozdítsa a kulturális integrációt és javítsa a versenyképességet a kölcsönös tanulás és partnerségek kiépítése által.

A CentraLab, akárcsak a MedLab, arra az ígéretes megközelítésre épül, amely „Living Lab” néven az IKT berkein belül született meg. Ebben a modellben a technológiai K+F az infrastruktúrákat valós kontextusokba helyezi, hogy elősegítse a végfelhasználókkal közös fejlesztési folyamatot. Ez a módszer biztosítja a K+F eredmények magasabb relevanciáját és gyorsabb piacra kerülését, mint azt a 212 LivingLab demonstrálja az ENoLL hálózatán (www.openlivinglabs.eu). A CentraLab kiemelt célja Living Lab megközelítés transzverzális alkalmazása a közép-európai regionális fejlesztéshez tartozó szabályozási területek széles skáláján, többszintű irányítási hálózatot kiépítve a nemzeteken átívelő közép-európai Living Lab számára. Így részt vállal az "innováció keretfeltételeinek javításában" (P 1.1 terület), különösen az új módszertani kutatási infrastruktúra szervezési és szabályozási dimenzióiban.

A CentraLab 36 hónapos munkatervének fő feladatai:
 • Egy kutatást a CentraLab megközelítés alkalmazásának jelenlegi lehetőségeiről (innovációs politikák, futó K+F és fejlesztési kezdeményezések), olyan új szabályozási környezet kialakításával, amely növeli a tudásalapú gazdaság szerepét egy a regionális fejlesztési kezdeményezésekben egy sor területen;
 • Egy sor összehangolt, nemzeteken átívelő pilot projekt, amelyek partnerségeket építenek, IKT platformokat és szolgáltatásokat határoznak meg, és együttesen alakítanak ki innovatív megoldásokat 10 közösen felügyelt területen:
  • Ökoturizmus,
  • Energia,
  • Mikro-KKV hálózatok,
  • Kreatív és Média,
  • Mobilitás,
  • Környezetvédelem és oktatás,
  • Klímaváltozás,
  • Hulladékgazdálkodás, 
  • Vidékfejlesztés,  
  • eEgészségügy; 
 • Egy stratégiai irányítási munkacsomag, amely keretrendszert határoz meg a többszintű egyetértési megállapodásoknak, így alapozva meg a CentraLab hálózat közép-európai szintű, hosszú távú irányítását.
 
A projekt fő stratégiai eredményei három kategóriába esnek:
 • a K+F ütemterv azonosítja az innovatív IKT szolgáltatási igényeket a Living Lab megközelítésen keresztül;
 • a fejlesztési politika vonatkozásai a K+F és a helyi fejlesztési kezdeményezések keverékének valós tapasztalataiból erednek; és
 • az egyetértési nyilatkozatokból eredő irányítási modellek, amelyek támogatják a pilot projekteket és integrációjukat a közép-európai szintű Living Labbe.
Egy nagymértékben interaktív weboldal, egy tagolt és lényegre törő szabályzati gyűjtemény, valamint az agresszív médiastratégia és a sűrű eseménynaptár maximalizálja a CentraLab hatását a polgárokra, a magáncégekre és a közhivatalokra, amelyeket Közép-Európa-szerte bevontak a Living Lab együttes tervezési folyamataiba.