Odpadové hospodářství

Název partnera – zkratka
Corvinno Technology Transfer Centre - CTTC

Koncept a přístup

Pilotní projekt má za cíl najít a vytvořit systém, který sladí ekologické, ekonomické a veřejné požadavky. Sběr a zpracování odpadu není jen otázkou životního prostředí - měl by být výhodný a prospěšný i z ekonomického hlediska. Místní samosprávy by měly poskytnout motivačně regulační prostředí, podnikatelské subjekty pak musí vyvinout pokročilá technologická řešení a domácnosti musí být dostatečně uvědomělé při spolupráci na sběru odpadu. Samozřejmě, je všeobecně známé, že "řešení" v oblasti odpadového hospodářství je jednoduché - vytvořit co nejmenší množství odpadu. Realizace tohoto „řešení“ je však choulostivá věc. Často se soustředíme jen na fyzickou hmotu, ačkoli víme, že společnost spotřebovává také mnoho energie. Takže pokud hovoříme o problematice nakládání s odpady, je nutné vzít do úvahy také obnovitelné zdroje energie, jako je například odpadové teplo.

Cíle a idee:
• Vytvořit znalostní bázi zaobírající se základy odpadového hospodářství.
• Vytvořit a spravovat speciální prostředí pro spolupráci, které bude akceptované všemi zúčastněnými stranami.
• Integrovat hlavní myšlenky odpadového hospodářství (prevence – likvidace – obnova) a stanovit pro ně standardy.
• Koncovým uživatelům poskytovat tréninkové zařízení pro odpadové hospodářství, které odpovídá životného cyklu odpadu.
• Společnostem poskytovat tréninkové zařízení, které bude korespondovat s možnými způsoby ochrany životního prostředí s ohledem na jejich obchodní zájmy.
• Propagovat a sdílet výsledky výzkumu a technického vývoje, které směřují k udržitelnému využívání přírodních zdrojů a pomáhají minimalizovat množství odpadu při použití ekonomických materiálů a obnovitelných zdrojů energie.
• Vzít v úvahu národní a mezinárodní směrnice a případně pomáhat autoritám s rozhodovacími pravomocemi při vytváření nových politik a právních předpisů.

Organizace pilotní aktivity

Prvním krokem je kontakt s odborníky v daném oboru a jejich zapojení do diskuze. Tato možnost by měla přilákat zúčastněné strany z různých oblastí, jako produktových návrhářů, společnosti zabývající se  inovacemi a výzkumem, tvůrců politik, odborníků na komunikaci, architektů, designérů vzduchotechniky apod. Díky této skupině dobrovolníků zjistíme bariéry a potenciální možnosti nakládání s odpady a pomocí kolaborativních metod budeme pokračovat v jejich implementáci v kontextu reálného života a tvorby obchodního řešení.

Implementace pilotní aplikace

Naším hlavním cílem je vytvořit a udržovat Living Lab se zaměřením na oblast nakládání s odpady. Living Lab je realizován prostřednictvím ICT nástroje jako on-line portál pro spolupráci v oblasti ekodesignu a nakládáním s odpady s cílem zvýšit povědomí, shromáždit a šířit znalosti o aktuálních otázkách nakládání s odpady. Tento nástroj poskytuje online prostor pro další podobné iniciativy, například pro změnu předchozích projektů nakládání s odpady do „on-line prezentací“ po jejich dokončení. Poskytovaná služba podporuje politická rozhodnutí, kreativitu a spolupráci při řešení problémů a poskytuje společnou platformu pro odborníky a a další uživatele .

Kreativní spoluvytvářející proces se opírá o komplexní ICT nástroj, v popředí kterého stojí dobře známé a široce využívány internetové fórum, které dává dostatek příležitostí formulovat různé výchozí návrhy (příspěvky) a názory (komentáře). V pozadí je sémantická aplikace, která podporuje proces diskusí. Ontologický vzdělávací systém interpretuje a re-interpretuje aktuální stav jednání a přiřazuje relevantní koncepty pro základní ontologii nebo nabízí možnost obohatit ontologii. Databáze poznatků je řízena ontologií a na obsah se vytváří zpětná vazba v diskusním fóru. Proto se pozadí podílí na vytváření politiky jako dodatečný partner (účastník disponující poznatky) .

 

Na trh jsme uvedli řadu iniciativ týkajících se naléhavých a důležitých otázek nakládání s odpady. Několik zúčastněných stran (společnosti, zákonodárci a odborníci) je zapojeno do Living Labu. ICT platforma tak podporuje efektivní a agilní politiku.

Více informací najdete na: http://www.ecolabor.hu/

Osoby zodpovědné za pilotní aktivitu projektu CentraLab – Odpadové hospodářství:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login Form